• Đường dây nóng: 1900 54 55 70

Bảo Thịnh Vượng

Từng giai đoạn trong cuộc đời của mỗi người đều gắn liền với những kế hoạch riêng cho bản thân và những người thân yêu. Đừng để những rủi ro trong cuộc sống và trở ngại về tài chính khiến những dự định, ước mơ của bạn tan biến. Bảo Thịnh Vượng là giải pháp tiết kiệm hiệu quả giúp bạn đạt được những kế hoạch, dự định trong mỗi giai đoạn cuộc sống và bảo vệ nguồn tài chính của gia đình trong suốt 15 năm nhưng chỉ đóng phí trong 5 năm.

Quyền lợi bảo hiểm

Trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm giúp người thân và gia đình vượt qua những mất mát to lớn về tinh thần.

Quyền lợi đáo hạn

Vào Ngày đáo hạn của Hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ Giá trị hoàn lại cho khách hàng.

Quyền lợi Tiền mặt định kỳ

Vào mỗi cuối năm (05) Năm hợp đồng trong suốt thời hạn hợp đồng, khách hàng sẽ nhận được Quyền lợi Tiền mặt định kỳ (*) như một lời tri ân gửi tới khách hàng như sau:

Năm hợp đồng 5 10 15
Tiền mặt định kỳ 20% Phí bảo hiểm năm 20% Phí bảo hiểm năm 20% Phí bảo hiểm năm

(*) Khách hàng có thể để lại tiền mặt định kỳ và nhận lãi hàng tháng.

Quyền lợi bảo hiểm bổ sung

Tăng cường sự bảo vệ cho các thành viên trong gia đình trong cùng một hợp đồng bảo hiểm thông qua các sản phẩm bổ sung.

Bảo Hiểm Bổ Sung - Tai Nạn Toàn Diện

Bảo Hiểm Tử Kỳ Bổ Sung

Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bổ Sung

Bảo Hiểm Bổ Sung - Hỗ Trợ Đóng Phí

Bảo Hiểm Bổ Sung - Hỗ Trợ Viện Phí


Để được tư vấn thêm các quyền lợi, cách tham gia sản phẩm này, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng qua số 1900 54 55 70 hoặc Đăng ký tư vấn.

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.

Anh Thịnh 30 tuổi, tham gia sản phẩm Bảo Thịnh Vượng với số tiền bảo hiểm là 200.000.000 đồng, anh Thịnh sẽ đóng 20.000.000 đồng/năm trong vòng 5 năm và các quyền lợi Sun Life sẽ chi trả cho anh Thịnh được minh họa như sau:

Quyền lợi tiền mặt định kỳ

Anh Thịnh sẽ nhận được khoản Tiền mặt định kỳ vào Năm hợp đồng thứ 05, 10 và 15 cụ thể như sau:

Năm hợp đồng 5 10 15
Tiền mặt định kỳ 4.000.000 đồng 4.000.000 đồng 4.000.000 đồng

Quyền lợi bảo hiểm

Trong trưởng hợp anh Thịnh gặp rủi ro và tử vong hoặc thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Sun Life sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm là 200.000.000 đồng.

Quyền lợi đáo hạn 

Vào ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng là 206.000.000 đồng (*).

(*) Quyền lợi đáo hạn được minh họa ở mức lãi suất 8%.


Để được tư vấn thêm các quyền lợi, cách tham gia sản phẩm này, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng qua số 1900 54 55 70 hoặc Liên hệ.

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.

Tuổi tham gia hợp đồng 30 ngày tuổi - 55 tuổi
Thời hạn đóng phí 5 năm
Thời hạn hợp đồng 15 năm
Định kỳ đóng phí Năm, Nửa năm, Quý, Tháng

Thông tin tham khảo:

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Thông tin lãi suất

Để được tư vấn thêm các quyền lợi, cách tham gia sản phẩm này, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng qua số 1900 54 55 70 hoặc Liên hệ.

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.