• Đường dây nóng: 1900 54 55 70

Bảo Hiểm Bổ Sung - Hỗ Trợ Đóng Phí

Mỗi thành viên đều có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu tài chính của gia đình. Bảo hiểm bổ sung Hỗ trợ đóng phí sẽ giúp bạn đảm bảo hoàn thành kế hoạch nếu không may rủi ro xảy đến cho những thành viên trụ cột làm ảnh hưởng đến khả năng duy trì hợp đồng.

Hợp đồng đóng phí linh hoạt

Hợp đồng đóng phí cố định
Khách hàng có thể chọn Số tiền bảo hiểm (STBH) lên đến 5 lần phí bảo hiểm cơ bản để gia tăng giá trị tài khoản khi có rủi ro.


Nếu Người được bảo hiểm của sản phẩm này chẳng may tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV), Sun Life Việt Nam sẽ tiếp tục đóng định kỳ vào tài khoản của khách hàng STBH cho đến hết thời giạn bảo hiểm của sản phẩm này.Khách hàng sẽ vẫn được nhận quyền lợi bảo vệ và tích lũy theo Hợp đồng.

Nếu Người được bảo hiểm của sản phẩm này chẳng may tử vong hoặc bị TTTBVV, Sun Life Việt Nam sẽ tiếp tục đóng phí bảo hiểm định kỳ thay khách hàng đến hết thời hạn bảo hiểm của sản phẩm này. Khách hàng sẽ vẫn được nhận quyền lợi bảo vệ và tích lũy theo Hợp đồng.

Để được tư vấn thêm các quyền lợi, cách tham gia sản phẩm này, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng qua số 1900 54 55 70 hoặc Đăng ký tư vấn.

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.

Hợp đồng bảo hiểm Bảo An Phúc (HĐ):

- Anh A: 35 tuổi, là Bên mua bảo hiểm & Người được bảo hiểm chính

- Chị B (Vợ anh A): 30 tuổi, Người được bảo hiểm của sản phẩm bổ sung Hỗ trợ đóng phí

--> Với mức phí 873.000 đồng/năm cho sản phẩm bổ sung Hỗ trợ đóng phí, khi vợ gặp rủi ro, anh A không cần đóng phí mà vẫn được hưởng mọi quyền lợi của Hợp đồng để tiếp tục thực hiện kế hoạch tài chính của gia đình.

(*) Giá trị tài khoản được minh họa ở mức lãi suất 7%

(**) Phí bảo hiểm năm của sản phẩm chính


Để được tư vấn thêm các quyền lợi, cách tham gia sản phẩm này, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng qua số 1900 54 55 70 hoặc Liên hệ.

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.

Để đảm bảo các kế hoạch tích lũy vẫn được thực hiện ngay cả khi gặp phải những rủi ro trong cuộc sống và không còn khả năng đóng phí, khách hàng có thể mua kết hợp Sản phẩm bổ sung - Hỗ trợ đóng phí cùng với các sản phẩm chính như Bảo An Phúc, Nâng bước con yêu, Bảo An Khang và Bảo Thịnh Vượng.

Tuổi tham gia Từ 18 đến 60 tuổi
Thời hạn bảo hiểm Không vượt quá tuổi 65 của Người được bảo hiểm

Thông tin tham khảo:

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Để được tư vấn thêm các quyền lợi, cách tham gia sản phẩm này, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng qua số 1900 54 55 70 hoặc Liên hệ.

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.