• Đường dây nóng: 1900 54 55 70

Bảo An Toàn

Rủi ro trong cuộc sống luôn tiềm ẩn và không thể tiên liệu trước. Bảo vệ bản thân chính là bảo vệ cho gia đình thân yêu của bạn. Sản phẩm bảo hiểm Bảo An Toàn của Sun Life bảo vệ bạn an toàn trước những tổn thất về tài chính khi gặp rủi ro trong cuộc sống.

    

Quyền lợi bảo hiểm do tai nạn

Trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm giúp người thân và gia đình vượt qua những mất mát to lớn về tinh thần.

Quyền lợi nằm viện do tai nạn

Nếu chẳng may khách hàng nằm viện do tai nạn gây ra, Sun Life sẽ giúp chi trả viện phí hàng ngày đến 0,1% Số tiền bảo hiểm cho một Ngày nằm viện, tối đa 120 Ngày nằm viện/Năm hợp đồng.

Quyền lợi hậu sự

Trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong không do tai nạn gây ra, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi hậu sự như một sự chia sẻ với nỗi đau mất mát người thân, giúp gia đình chu toàn hậu sự cho người đã khuất. Quyền lợi hậu sự là 20.000.000 đồng hoặc tổng Phí bảo hiểm đã đóng, tùy thuộc vào số tiền nào lớn hơn.

Quyền lợi đáo hạn

Vào Ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng cho khách hàng.


Để được tư vấn thêm các quyền lợi, cách tham gia sản phẩm này, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng qua số 1900 54 55 70 hoặc Đăng ký tư vấn.

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.

Anh Toàn 27 tuổi, tham gia sản phẩm Bảo An Toàn với Số tiền bảo hiểm là 500.000.000 đồng, anh Toàn sẽ đóng 7.700.000 đồng/năm và các quyền lợi Sun Life sẽ chi trả cho anh Toàn được minh họa như sau:

Quyền lợi bảo hiểm do tai nạn

Anh Toàn sẽ nhận được 500.000.000 đồng nếu anh Toàn chẳng may gặp rủi ro tai nạn và tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Quyền lợi nằm viện do tai nạn

Trong trường hợp anh Toàn gặp rủi ro tai nạn và nằm viện, Sun Life sẽ giúp anh Toàn chi trả viện phí tối đa là 500.000 đồng/Ngày nằm viện, tối đa 120 Ngày nằm viện/Năm hợp đồng.

Quyền lợi hậu sự

Nếu chẳng may anh Toàn tử vong không do tai nạn trong Thời hạn hợp đồng, Sun Life sẽ chi trả Quyền lợi hậu sự như sau:

Năm hợp đồng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Quyền lợi hậu sự (triệu đồng) 20 20 24 32 40 48 56 64 73 81

Quyền lợi đáo hạn

Vào Ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả 81.200.000 đồng cho khách hàng.


Để được tư vấn thêm các quyền lợi, cách tham gia sản phẩm này, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng qua số 1900 54 55 70 hoặc Liên hệ.

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.

Tuổi tham gia hợp đồng 18 tuổi - 55 tuổi
Thời hạn đóng phí 10 năm
Thời hạn hợp đồng 10 năm
Định kỳ đóng phí Năm, Quý , Tháng
Thẩm định Đơn giản

Thông tin tham khảo:

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Thông tin lãi suất

Để được tư vấn thêm các quyền lợi, cách tham gia sản phẩm này, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng qua số 1900 54 55 70 hoặc Liên hệ.

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.