• Đường dây nóng: 1900 54 55 70

Bảo An Phúc

Trong hành trình cuộc sống, bạn sẽ trải nghiệm những giai đoạn khác nhau của đời người. Ở mỗi giai đoạn, bạn sẽ có những ước mơ, hoài bảo khác nhau, kế hoạch tài chính cũng như quan niệm về rủi ro khác nhau. Bảo An Phúc là người bạn đồng hành cùng bạn trên suốt quãng đường đó. Bảo An Phúc sẽ cùng bạn vạch ra kế hoạch tài chính cho mỗi chặng đường để đảm bảo rằng bạn và gia đình luôn an tâm vì được bảo vệ trọn đời.

Đa dạng với hai sự lựa chọn bảo vệ trọn đời tùy theo nhu cầu của khách hàng:

Quyền lợi cơ bản

Khách hàng sẽ nhận được Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị tài khoản, tùy thuộc vào giá trị nào lớn hơn trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

Quyền lợi nâng cao

Sun Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm và toàn bộ Giá trị tài khoản nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.

An tâm với chính sách đầu tư an toàn và hiệu quả với mức lãi suất cam kết tối thiểu được tích lũy vào Giá trị tài khoản như sau:

Năm hợp đồng 1 - 5 5+
% Giá trị tài khoản 5% 3%

Để khuyến khích khách hàng theo đuổi kế hoạch tài chính như đã hoạch định cũng như tri ân những khách hàng cam kết lâu dài, khách hàng sẽ được nhận thêm khoản thưởng duy trì hợp đồng với tỷ lệ như sau:

Cuối năm hợp đồng % Giá trị tài khoản trung bình của
36 tháng trước đó
3 & 6 & 9 5%
12 & 15 & 18 & 21 8%

Vào ngày đáo hạn hợp đồng, khách hàng sẽ nhận toàn bộ giá trị tài khoản nếu hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

Ngoài ra, là một sản phẩm thuộc dòng liên kết chung với đặc tính linh hoạt, Bảo An Phúc giúp khách hàng có thể điều chỉnh kế hoạch tiết kiệm và bảo vệ để không làm ảnh hưởng đến bất kỳ dự định nào với các quyền lợi sau:

Tạm dừng đóng phí

Khi gặp khó khăn về tài chính hoặc cần ưu tiên tài chính để giải quyết các công việc khác, khách hàng có thể tạm ngưng đóng phí sau năm hợp đồng thứ 3 mà vẫn đảm bảo các quyền lợi hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Quý khách vẫn có thể tiếp tục đóng phí khi khả năng tài chính cho phép để đảm bảo các kế hoạch tài chính trong dài hạn.

Tạm ứng hoặc rút tiền từ tài khoản

Trong trường hợp đột xuất cần sử dụng tới một khoản tiền lớn, khách hàng có thể tạm ứng hoặc rút tiền từ tài khoản mà không làm mất hiêu lực của hợp đồng. 

Giải ước hợp đồng

Trong trường hợp thay đổi kế hoạch và mục tiêu tài chính, khách hàng có thể hủy bỏ hợp đồng và nhận được Giá trị hoàn lại.

Thay đổi số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm

Khi thu nhập tăng hoặc khi có nhiều tiền nhàn rỗi hơn, khách hàng có thể đóng thêm Phí bảo hiểm và gia tăng Số tiền bảo hiểm vào bất kỳ lúc nào để tăng quyền lợi bảo vệ và số tiền đầu tư trong Giá trị tài khoản.

Quyền lợi bảo hiểm bổ sung

Tăng cường sự bảo vệ cho các thành viên trong gia đình trong cùng một hợp đồng bảo hiểm thông qua các sản phẩm bổ sung.

Bảo Hiểm Bổ Sung - Tai Nạn Toàn Diện

Bảo Hiểm Tử Kỳ Bổ Sung

Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Bổ Sung

Bảo Hiểm Bổ Sung - Hỗ Trợ Đóng Phí

Bảo Hiểm Bổ Sung - Hỗ Trợ Viện Phí


Để được tư vấn thêm các quyền lợi, cách tham gia sản phẩm này, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng qua số 1900 54 55 70 hoặc Đăng ký tư vấn.

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.

Bảo An Phúc hoạt động dựa theo cơ chế sau:

Các loại phí và chi phí

Chi phí ban đầu

Chi phí ban đầu được khấu trừ từ phí bảo hiểm trước khi phân bổ vào Giá trị tài khoản. Chi phí này thay đổi theo Năm hợp đồng và được tính theo tỷ lệ như sau:

Năm hợp đồng 1 2 3 4 5 6+
% Phí bảo hiểm cơ bản 55% 45% 30% 15% 10% 3%
% Phí bảo hiểm đóng thêm 8% 7% 6% 5% 4% 3%

Chi phí bảo hiểm rủi ro

Chi phí bảo hiểm rủi ro được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản để đảm bảo việc chi trả Quyền lợi bảo hiểm.

Chi phí quản lý hợp đồng

Chi phí quản lý hợp đồng được khấu trừ hàng tháng từ Giá trị tài khoản, hiện tại là 30.000 đồng/tháng để chi trả các chi phí liên quan đến việc duy trì và quản lý hợp đồng.

Chi phí quản lý quỹ

Chi phí quản lý quỹ là 2%/năm, được sử dụng để trang trải các chi phí quản lý Quỹ liên kết chung.

Chi phí hủy bỏ hợp đồng

Chi phí hủy bỏ hợp đồng được áp dụng khi khách hàng yêu cầu hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm, theo tỷ lệ phần trăm của Phí cơ bản như sau:

Năm hợp đồng 1 - 5 6 7 8 9 10+
% Phí bảo hiểm cơ bản 100% 90% 70% 50% 30% 0%

Chi phí rút tiền từ tài khoản

Trong trường hợp khách hàng quyết định rút tiền từ Giá trị tài khoản, Bên mua bảo hiểm sẽ phải chịu một Chi phí rút tiền theo quy định.

Lưu ý: Các chi phí nêu trên không được bảo đảm và có thể thay đổi theo sự phê duyệt của Bộ Tài chính.


Để được tư vấn thêm các quyền lợi, cách tham gia sản phẩm này, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng qua số 1900 54 55 70 hoặc Liên hệ.

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.

Tuổi tham gia hợp đồng 30 ngày tuổi - 50 tuổi (Nâng cao)
30 ngày tuổi - 60 tuổi (Cơ bản)
Thời hạn đóng phí Trọn đời
Thời hạn hợp đồng 40 - 100 năm
Định kỳ đóng phí Năm, Nửa năm, Quý, Tháng

Thông tin tham khảo:

Quy tắc và Điều khoản

Tài liệu minh họa bán hàng

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Thông tin lãi suất

Để được tư vấn thêm các quyền lợi, cách tham gia sản phẩm này, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ khách hàng qua số 1900 54 55 70 hoặc Liên hệ.

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.