Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

28/3/2017

Sun Life công bố hợp tác với Timo cung cấp dịch vụ bảo hiểm trực tuyến và mua 25% cổ phần của Crescent Asia

Việc kết hợp ưu thế danh mục sản phẩm đa dạng của Sun Life Việt Nam và nền tảng ngân hàng số hàng đầu của Timo sẽ giúp thêm nhiều người dân Việt Nam đạt được sự an toàn về tài chính trọn đời.

2/3/2017

Thông cáo báo chí : Chỉ số Sức khỏe Sun Life Financial Châu Á

Chỉ số Sức khỏe Sun Life Financial Châu Á 2016/17: - Số người dân châu Á cảm thấy hài lòng về sức khỏe sụt giảm đáng kể - Người dân Việt Nam cảm nhận về sức khỏe nói chung tích cực hơn so với mức trung bình của vùng

27/2/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ theo mô hình mới tại Phú Yên và Quảng Nam

Mô hình văn phòng kinh doanh mới góp phần củng cố chiến lược xây dựng một đội ngũ “Tư vấn Tài chính được tôn trọng nhất”. Cùng với việc khai trương Văn phòng Kinh doanh, Sun Life Việt Nam chung tay hỗ trợ cộng đồng tại địa phương.

22/2/2017

Triển khai dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm qua ngân hàng ACB, BIDV & Sacombank

Với mục tiêu không ngừng gia tăng tiện ích và cung ứng nhiều dịch vụ đến khách hàng, Sun Life Việt Nam xin trân trọng thông báo: Triển khai dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm qua ngân hàng ACB, BIDV & Sacombank

13/1/2017

Sun Life Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Công ty tại các thành phố lớn của Việt Nam

Sun Life Việt Nam lần đầu tiên chính thức ra mắt công chúng với đội ngũ Tư vấn Tài chính hăng hái khởi đầu năm hoạt động đầu tiên khi Công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Tài chính Sun Life

28/3/2017

Sun Life công bố hợp tác với Timo cung cấp dịch vụ bảo hiểm trực tuyến và mua 25% cổ phần của Crescent Asia

Việc kết hợp ưu thế danh mục sản phẩm đa dạng của Sun Life Việt Nam và nền tảng ngân hàng số hàng đầu của Timo sẽ giúp thêm nhiều người dân Việt Nam đạt được sự an toàn về tài chính trọn đời.

2/3/2017

Thông cáo báo chí : Chỉ số Sức khỏe Sun Life Financial Châu Á

Chỉ số Sức khỏe Sun Life Financial Châu Á 2016/17: - Số người dân châu Á cảm thấy hài lòng về sức khỏe sụt giảm đáng kể - Người dân Việt Nam cảm nhận về sức khỏe nói chung tích cực hơn so với mức trung bình của vùng

27/2/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ theo mô hình mới tại Phú Yên và Quảng Nam

Mô hình văn phòng kinh doanh mới góp phần củng cố chiến lược xây dựng một đội ngũ “Tư vấn Tài chính được tôn trọng nhất”. Cùng với việc khai trương Văn phòng Kinh doanh, Sun Life Việt Nam chung tay hỗ trợ cộng đồng tại địa phương.

22/2/2017

Triển khai dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm qua ngân hàng ACB, BIDV & Sacombank

Với mục tiêu không ngừng gia tăng tiện ích và cung ứng nhiều dịch vụ đến khách hàng, Sun Life Việt Nam xin trân trọng thông báo: Triển khai dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm qua ngân hàng ACB, BIDV & Sacombank

13/1/2017

Sun Life Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Công ty tại các thành phố lớn của Việt Nam

Sun Life Việt Nam lần đầu tiên chính thức ra mắt công chúng với đội ngũ Tư vấn Tài chính hăng hái khởi đầu năm hoạt động đầu tiên khi Công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Tài chính Sun Life

28/3/2017

Sun Life công bố hợp tác với Timo cung cấp dịch vụ bảo hiểm trực tuyến và mua 25% cổ phần của Crescent Asia

Việc kết hợp ưu thế danh mục sản phẩm đa dạng của Sun Life Việt Nam và nền tảng ngân hàng số hàng đầu của Timo sẽ giúp thêm nhiều người dân Việt Nam đạt được sự an toàn về tài chính trọn đời.

2/3/2017

Thông cáo báo chí : Chỉ số Sức khỏe Sun Life Financial Châu Á

Chỉ số Sức khỏe Sun Life Financial Châu Á 2016/17: - Số người dân châu Á cảm thấy hài lòng về sức khỏe sụt giảm đáng kể - Người dân Việt Nam cảm nhận về sức khỏe nói chung tích cực hơn so với mức trung bình của vùng

27/2/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ theo mô hình mới tại Phú Yên và Quảng Nam

Mô hình văn phòng kinh doanh mới góp phần củng cố chiến lược xây dựng một đội ngũ “Tư vấn Tài chính được tôn trọng nhất”. Cùng với việc khai trương Văn phòng Kinh doanh, Sun Life Việt Nam chung tay hỗ trợ cộng đồng tại địa phương.

22/2/2017

Triển khai dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm qua ngân hàng ACB, BIDV & Sacombank

Với mục tiêu không ngừng gia tăng tiện ích và cung ứng nhiều dịch vụ đến khách hàng, Sun Life Việt Nam xin trân trọng thông báo: Triển khai dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm qua ngân hàng ACB, BIDV & Sacombank

13/1/2017

Sun Life Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Công ty tại các thành phố lớn của Việt Nam

Sun Life Việt Nam lần đầu tiên chính thức ra mắt công chúng với đội ngũ Tư vấn Tài chính hăng hái khởi đầu năm hoạt động đầu tiên khi Công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Tài chính Sun Life

28/3/2017

Sun Life công bố hợp tác với Timo cung cấp dịch vụ bảo hiểm trực tuyến và mua 25% cổ phần của Crescent Asia

Việc kết hợp ưu thế danh mục sản phẩm đa dạng của Sun Life Việt Nam và nền tảng ngân hàng số hàng đầu của Timo sẽ giúp thêm nhiều người dân Việt Nam đạt được sự an toàn về tài chính trọn đời.

2/3/2017

Thông cáo báo chí : Chỉ số Sức khỏe Sun Life Financial Châu Á

Chỉ số Sức khỏe Sun Life Financial Châu Á 2016/17: - Số người dân châu Á cảm thấy hài lòng về sức khỏe sụt giảm đáng kể - Người dân Việt Nam cảm nhận về sức khỏe nói chung tích cực hơn so với mức trung bình của vùng

27/2/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ theo mô hình mới tại Phú Yên và Quảng Nam

Mô hình văn phòng kinh doanh mới góp phần củng cố chiến lược xây dựng một đội ngũ “Tư vấn Tài chính được tôn trọng nhất”. Cùng với việc khai trương Văn phòng Kinh doanh, Sun Life Việt Nam chung tay hỗ trợ cộng đồng tại địa phương.

22/2/2017

Triển khai dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm qua ngân hàng ACB, BIDV & Sacombank

Với mục tiêu không ngừng gia tăng tiện ích và cung ứng nhiều dịch vụ đến khách hàng, Sun Life Việt Nam xin trân trọng thông báo: Triển khai dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm qua ngân hàng ACB, BIDV & Sacombank

13/1/2017

Sun Life Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Công ty tại các thành phố lớn của Việt Nam

Sun Life Việt Nam lần đầu tiên chính thức ra mắt công chúng với đội ngũ Tư vấn Tài chính hăng hái khởi đầu năm hoạt động đầu tiên khi Công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Tài chính Sun Life

28/3/2017

Sun Life công bố hợp tác với Timo cung cấp dịch vụ bảo hiểm trực tuyến và mua 25% cổ phần của Crescent Asia

Việc kết hợp ưu thế danh mục sản phẩm đa dạng của Sun Life Việt Nam và nền tảng ngân hàng số hàng đầu của Timo sẽ giúp thêm nhiều người dân Việt Nam đạt được sự an toàn về tài chính trọn đời.

2/3/2017

Thông cáo báo chí : Chỉ số Sức khỏe Sun Life Financial Châu Á

Chỉ số Sức khỏe Sun Life Financial Châu Á 2016/17: - Số người dân châu Á cảm thấy hài lòng về sức khỏe sụt giảm đáng kể - Người dân Việt Nam cảm nhận về sức khỏe nói chung tích cực hơn so với mức trung bình của vùng

27/2/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ theo mô hình mới tại Phú Yên và Quảng Nam

Mô hình văn phòng kinh doanh mới góp phần củng cố chiến lược xây dựng một đội ngũ “Tư vấn Tài chính được tôn trọng nhất”. Cùng với việc khai trương Văn phòng Kinh doanh, Sun Life Việt Nam chung tay hỗ trợ cộng đồng tại địa phương.

22/2/2017

Triển khai dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm qua ngân hàng ACB, BIDV & Sacombank

Với mục tiêu không ngừng gia tăng tiện ích và cung ứng nhiều dịch vụ đến khách hàng, Sun Life Việt Nam xin trân trọng thông báo: Triển khai dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm qua ngân hàng ACB, BIDV & Sacombank

13/1/2017

Sun Life Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Công ty tại các thành phố lớn của Việt Nam

Sun Life Việt Nam lần đầu tiên chính thức ra mắt công chúng với đội ngũ Tư vấn Tài chính hăng hái khởi đầu năm hoạt động đầu tiên khi Công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Tài chính Sun Life