Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

26/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng Sun Life – Đà Nẵng

Ngày 26 /04/2017, Sun Life Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng Sun Life – Đà Nẵng tại số 43-45 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

20/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng Sun Life – Sài Gòn

Ngày 18 /04/2017, Sun Life Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng Sun Life – Sài Gòn tại 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Trung tâm có không gian rộng rãi với diện tích gần 1000 m2, được thiết kế theo phong cách hiện đại, mang màu sắc tươi sáng, sang trọng.

17/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh BHNT theo mô hình mới tại Cần Thơ

Ngày 15 /04/2017, Sun Life Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai trương Văn phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) tại Vincom Plaza Xuân Khánh, 209 đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Đây là văn phòng kinh doanh theo mô hình mới đầu tiên tại được triển khai tại Đồng bằng Sông Cửu Long .

25/9/2017

Sun Life Việt Nam nằm trong Top 10 Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng 2017

Sun Life Việt Nam được khảo sát và cấp chứng thư Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng 2017 do Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc tế và Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam đã phối hợp với Công ty VNPACO thực hiện chương trình Khảo sát ý kiến người tiêu dùng trên toàn quốc.

3/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh BHNT theo mô hình mới tại Bắc Giang và Nam Định

Sun Life Việt Nam – Trong hai ngày 30 và 31/03/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”) đã tổ chức Lễ Khai trương Văn phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) tại Bắc Giang Nam Định theo mô hình mới với phong cách thiết kế hiện đại, tiện nghi.

26/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng Sun Life – Đà Nẵng

Ngày 26 /04/2017, Sun Life Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng Sun Life – Đà Nẵng tại số 43-45 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

20/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng Sun Life – Sài Gòn

Ngày 18 /04/2017, Sun Life Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng Sun Life – Sài Gòn tại 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Trung tâm có không gian rộng rãi với diện tích gần 1000 m2, được thiết kế theo phong cách hiện đại, mang màu sắc tươi sáng, sang trọng.

17/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh BHNT theo mô hình mới tại Cần Thơ

Ngày 15 /04/2017, Sun Life Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai trương Văn phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) tại Vincom Plaza Xuân Khánh, 209 đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Đây là văn phòng kinh doanh theo mô hình mới đầu tiên tại được triển khai tại Đồng bằng Sông Cửu Long .

25/9/2017

Sun Life Việt Nam nằm trong Top 10 Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng 2017

Sun Life Việt Nam được khảo sát và cấp chứng thư Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng 2017 do Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc tế và Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam đã phối hợp với Công ty VNPACO thực hiện chương trình Khảo sát ý kiến người tiêu dùng trên toàn quốc.

3/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh BHNT theo mô hình mới tại Bắc Giang và Nam Định

Sun Life Việt Nam – Trong hai ngày 30 và 31/03/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”) đã tổ chức Lễ Khai trương Văn phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) tại Bắc Giang Nam Định theo mô hình mới với phong cách thiết kế hiện đại, tiện nghi.

26/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng Sun Life – Đà Nẵng

Ngày 26 /04/2017, Sun Life Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng Sun Life – Đà Nẵng tại số 43-45 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

20/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng Sun Life – Sài Gòn

Ngày 18 /04/2017, Sun Life Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng Sun Life – Sài Gòn tại 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Trung tâm có không gian rộng rãi với diện tích gần 1000 m2, được thiết kế theo phong cách hiện đại, mang màu sắc tươi sáng, sang trọng.

17/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh BHNT theo mô hình mới tại Cần Thơ

Ngày 15 /04/2017, Sun Life Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai trương Văn phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) tại Vincom Plaza Xuân Khánh, 209 đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Đây là văn phòng kinh doanh theo mô hình mới đầu tiên tại được triển khai tại Đồng bằng Sông Cửu Long .

25/9/2017

Sun Life Việt Nam nằm trong Top 10 Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng 2017

Sun Life Việt Nam được khảo sát và cấp chứng thư Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng 2017 do Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc tế và Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam đã phối hợp với Công ty VNPACO thực hiện chương trình Khảo sát ý kiến người tiêu dùng trên toàn quốc.

3/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh BHNT theo mô hình mới tại Bắc Giang và Nam Định

Sun Life Việt Nam – Trong hai ngày 30 và 31/03/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”) đã tổ chức Lễ Khai trương Văn phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) tại Bắc Giang Nam Định theo mô hình mới với phong cách thiết kế hiện đại, tiện nghi.

26/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng Sun Life – Đà Nẵng

Ngày 26 /04/2017, Sun Life Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng Sun Life – Đà Nẵng tại số 43-45 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

20/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng Sun Life – Sài Gòn

Ngày 18 /04/2017, Sun Life Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng Sun Life – Sài Gòn tại 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Trung tâm có không gian rộng rãi với diện tích gần 1000 m2, được thiết kế theo phong cách hiện đại, mang màu sắc tươi sáng, sang trọng.

17/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh BHNT theo mô hình mới tại Cần Thơ

Ngày 15 /04/2017, Sun Life Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai trương Văn phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) tại Vincom Plaza Xuân Khánh, 209 đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Đây là văn phòng kinh doanh theo mô hình mới đầu tiên tại được triển khai tại Đồng bằng Sông Cửu Long .

25/9/2017

Sun Life Việt Nam nằm trong Top 10 Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng 2017

Sun Life Việt Nam được khảo sát và cấp chứng thư Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng 2017 do Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc tế và Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam đã phối hợp với Công ty VNPACO thực hiện chương trình Khảo sát ý kiến người tiêu dùng trên toàn quốc.

3/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh BHNT theo mô hình mới tại Bắc Giang và Nam Định

Sun Life Việt Nam – Trong hai ngày 30 và 31/03/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”) đã tổ chức Lễ Khai trương Văn phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) tại Bắc Giang Nam Định theo mô hình mới với phong cách thiết kế hiện đại, tiện nghi.

26/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng Sun Life – Đà Nẵng

Ngày 26 /04/2017, Sun Life Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng Sun Life – Đà Nẵng tại số 43-45 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

20/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng Sun Life – Sài Gòn

Ngày 18 /04/2017, Sun Life Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai trương Trung tâm Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng Sun Life – Sài Gòn tại 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Trung tâm có không gian rộng rãi với diện tích gần 1000 m2, được thiết kế theo phong cách hiện đại, mang màu sắc tươi sáng, sang trọng.

17/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh BHNT theo mô hình mới tại Cần Thơ

Ngày 15 /04/2017, Sun Life Việt Nam đã tổ chức Lễ Khai trương Văn phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) tại Vincom Plaza Xuân Khánh, 209 đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Đây là văn phòng kinh doanh theo mô hình mới đầu tiên tại được triển khai tại Đồng bằng Sông Cửu Long .

25/9/2017

Sun Life Việt Nam nằm trong Top 10 Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng 2017

Sun Life Việt Nam được khảo sát và cấp chứng thư Thương hiệu – Nhãn hiệu nổi tiếng 2017 do Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc tế và Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam đã phối hợp với Công ty VNPACO thực hiện chương trình Khảo sát ý kiến người tiêu dùng trên toàn quốc.

3/4/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh BHNT theo mô hình mới tại Bắc Giang và Nam Định

Sun Life Việt Nam – Trong hai ngày 30 và 31/03/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”) đã tổ chức Lễ Khai trương Văn phòng Kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) tại Bắc Giang Nam Định theo mô hình mới với phong cách thiết kế hiện đại, tiện nghi.