Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

22/9/2017

Sun Life Việt Nam đạt Giải thưởng “Công ty bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất - Việt Nam 2017”

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam vừa được Tạp chí Tài chính Quốc tế (International Finance Magazine – IFM) của Vương quốc Anh bình chọn và trao giải thưởng “Công ty bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất – Việt Nam 2017”.

28/7/2017

Sun Life Việt Nam giới thiệu Dịch vụ Hỗ trợ Tư vấn Y khoa

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ngoài việc cung cấp các giải pháp bảo hiểm sức khỏe, Sun Life Việt Nam giới thiệu Dịch vụ Hỗ trợ Tư vấn Y khoa nhằm giúp khách hàng có thêm tư vấn y khoa từ các chuyên gia uy tín trên thế giới về bất kỳ tình trạng bệnh nào đã được chẩn đoán.

17/7/2017

Sun Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Khách hàng tại Quảng Ngãi

Ngày 13/07/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”) đã tổ chức Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền hơn 412 triệu đồng cho người thân của một Khách hàng tại khách sạn Cẩm Thành số 1, đường Phạm Văn Đồng, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

11/7/2017

Chương trình chăm sóc Khách hàng Cao cấp “Trao tặng yêu thương”

Với mong muốn ngày càng gia tăng dịch vụ và sự hài lòng của Khách hàng, Sun Life Việt Nam hân hạnh giới thiệu chương trình “Trao tặng yêu thương” như lời cảm ơn đến Quý khách hàng Cao cấp đã lựa chọn Sun Life Việt Nam cùng đồng hành trong kế hoạch bảo vệ tài chính của mình và đã luôn gắn bó cùng Sun Life Việt Nam.

5/7/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng tại Quảng Ngãi

Ngày 30/06/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”) đã tổ chức Lễ Khai trương Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng tại 25 Phan Đình Phùng, Tp. Quảng Ngãi. Đây là Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng theo mô hình mới đầu tiên được triển khai tại Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi với trang thiết bị, tiện nghi hiện đại.

22/9/2017

Sun Life Việt Nam đạt Giải thưởng “Công ty bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất - Việt Nam 2017”

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam vừa được Tạp chí Tài chính Quốc tế (International Finance Magazine – IFM) của Vương quốc Anh bình chọn và trao giải thưởng “Công ty bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất – Việt Nam 2017”.

28/7/2017

Sun Life Việt Nam giới thiệu Dịch vụ Hỗ trợ Tư vấn Y khoa

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ngoài việc cung cấp các giải pháp bảo hiểm sức khỏe, Sun Life Việt Nam giới thiệu Dịch vụ Hỗ trợ Tư vấn Y khoa nhằm giúp khách hàng có thêm tư vấn y khoa từ các chuyên gia uy tín trên thế giới về bất kỳ tình trạng bệnh nào đã được chẩn đoán.

17/7/2017

Sun Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Khách hàng tại Quảng Ngãi

Ngày 13/07/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”) đã tổ chức Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền hơn 412 triệu đồng cho người thân của một Khách hàng tại khách sạn Cẩm Thành số 1, đường Phạm Văn Đồng, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

11/7/2017

Chương trình chăm sóc Khách hàng Cao cấp “Trao tặng yêu thương”

Với mong muốn ngày càng gia tăng dịch vụ và sự hài lòng của Khách hàng, Sun Life Việt Nam hân hạnh giới thiệu chương trình “Trao tặng yêu thương” như lời cảm ơn đến Quý khách hàng Cao cấp đã lựa chọn Sun Life Việt Nam cùng đồng hành trong kế hoạch bảo vệ tài chính của mình và đã luôn gắn bó cùng Sun Life Việt Nam.

5/7/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng tại Quảng Ngãi

Ngày 30/06/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”) đã tổ chức Lễ Khai trương Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng tại 25 Phan Đình Phùng, Tp. Quảng Ngãi. Đây là Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng theo mô hình mới đầu tiên được triển khai tại Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi với trang thiết bị, tiện nghi hiện đại.

22/9/2017

Sun Life Việt Nam đạt Giải thưởng “Công ty bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất - Việt Nam 2017”

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam vừa được Tạp chí Tài chính Quốc tế (International Finance Magazine – IFM) của Vương quốc Anh bình chọn và trao giải thưởng “Công ty bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất – Việt Nam 2017”.

28/7/2017

Sun Life Việt Nam giới thiệu Dịch vụ Hỗ trợ Tư vấn Y khoa

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ngoài việc cung cấp các giải pháp bảo hiểm sức khỏe, Sun Life Việt Nam giới thiệu Dịch vụ Hỗ trợ Tư vấn Y khoa nhằm giúp khách hàng có thêm tư vấn y khoa từ các chuyên gia uy tín trên thế giới về bất kỳ tình trạng bệnh nào đã được chẩn đoán.

17/7/2017

Sun Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Khách hàng tại Quảng Ngãi

Ngày 13/07/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”) đã tổ chức Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền hơn 412 triệu đồng cho người thân của một Khách hàng tại khách sạn Cẩm Thành số 1, đường Phạm Văn Đồng, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

11/7/2017

Chương trình chăm sóc Khách hàng Cao cấp “Trao tặng yêu thương”

Với mong muốn ngày càng gia tăng dịch vụ và sự hài lòng của Khách hàng, Sun Life Việt Nam hân hạnh giới thiệu chương trình “Trao tặng yêu thương” như lời cảm ơn đến Quý khách hàng Cao cấp đã lựa chọn Sun Life Việt Nam cùng đồng hành trong kế hoạch bảo vệ tài chính của mình và đã luôn gắn bó cùng Sun Life Việt Nam.

5/7/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng tại Quảng Ngãi

Ngày 30/06/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”) đã tổ chức Lễ Khai trương Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng tại 25 Phan Đình Phùng, Tp. Quảng Ngãi. Đây là Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng theo mô hình mới đầu tiên được triển khai tại Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi với trang thiết bị, tiện nghi hiện đại.

22/9/2017

Sun Life Việt Nam đạt Giải thưởng “Công ty bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất - Việt Nam 2017”

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam vừa được Tạp chí Tài chính Quốc tế (International Finance Magazine – IFM) của Vương quốc Anh bình chọn và trao giải thưởng “Công ty bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất – Việt Nam 2017”.

28/7/2017

Sun Life Việt Nam giới thiệu Dịch vụ Hỗ trợ Tư vấn Y khoa

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ngoài việc cung cấp các giải pháp bảo hiểm sức khỏe, Sun Life Việt Nam giới thiệu Dịch vụ Hỗ trợ Tư vấn Y khoa nhằm giúp khách hàng có thêm tư vấn y khoa từ các chuyên gia uy tín trên thế giới về bất kỳ tình trạng bệnh nào đã được chẩn đoán.

17/7/2017

Sun Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Khách hàng tại Quảng Ngãi

Ngày 13/07/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”) đã tổ chức Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền hơn 412 triệu đồng cho người thân của một Khách hàng tại khách sạn Cẩm Thành số 1, đường Phạm Văn Đồng, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

11/7/2017

Chương trình chăm sóc Khách hàng Cao cấp “Trao tặng yêu thương”

Với mong muốn ngày càng gia tăng dịch vụ và sự hài lòng của Khách hàng, Sun Life Việt Nam hân hạnh giới thiệu chương trình “Trao tặng yêu thương” như lời cảm ơn đến Quý khách hàng Cao cấp đã lựa chọn Sun Life Việt Nam cùng đồng hành trong kế hoạch bảo vệ tài chính của mình và đã luôn gắn bó cùng Sun Life Việt Nam.

5/7/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng tại Quảng Ngãi

Ngày 30/06/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”) đã tổ chức Lễ Khai trương Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng tại 25 Phan Đình Phùng, Tp. Quảng Ngãi. Đây là Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng theo mô hình mới đầu tiên được triển khai tại Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi với trang thiết bị, tiện nghi hiện đại.

22/9/2017

Sun Life Việt Nam đạt Giải thưởng “Công ty bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất - Việt Nam 2017”

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam vừa được Tạp chí Tài chính Quốc tế (International Finance Magazine – IFM) của Vương quốc Anh bình chọn và trao giải thưởng “Công ty bảo hiểm tăng trưởng nhanh nhất – Việt Nam 2017”.

28/7/2017

Sun Life Việt Nam giới thiệu Dịch vụ Hỗ trợ Tư vấn Y khoa

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ngoài việc cung cấp các giải pháp bảo hiểm sức khỏe, Sun Life Việt Nam giới thiệu Dịch vụ Hỗ trợ Tư vấn Y khoa nhằm giúp khách hàng có thêm tư vấn y khoa từ các chuyên gia uy tín trên thế giới về bất kỳ tình trạng bệnh nào đã được chẩn đoán.

17/7/2017

Sun Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm cho Khách hàng tại Quảng Ngãi

Ngày 13/07/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”) đã tổ chức Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm với tổng số tiền hơn 412 triệu đồng cho người thân của một Khách hàng tại khách sạn Cẩm Thành số 1, đường Phạm Văn Đồng, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

11/7/2017

Chương trình chăm sóc Khách hàng Cao cấp “Trao tặng yêu thương”

Với mong muốn ngày càng gia tăng dịch vụ và sự hài lòng của Khách hàng, Sun Life Việt Nam hân hạnh giới thiệu chương trình “Trao tặng yêu thương” như lời cảm ơn đến Quý khách hàng Cao cấp đã lựa chọn Sun Life Việt Nam cùng đồng hành trong kế hoạch bảo vệ tài chính của mình và đã luôn gắn bó cùng Sun Life Việt Nam.

5/7/2017

Sun Life Việt Nam khai trương Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng tại Quảng Ngãi

Ngày 30/06/2017, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (“Sun Life Việt Nam”) đã tổ chức Lễ Khai trương Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ Khách hàng tại 25 Phan Đình Phùng, Tp. Quảng Ngãi. Đây là Văn phòng Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng theo mô hình mới đầu tiên được triển khai tại Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi với trang thiết bị, tiện nghi hiện đại.