Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

29/9/2016

Ông Larry Madge được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty PVI Sun Life

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 27 tháng 9 năm 2016 – Ban lãnh đạo Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life và Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Sun Life khu vực Châu Á, Ông Kevin Strain, trân trọng thông báo việc bổ nhiệm Ông Larry Madge vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty PVI Sun Life. Việc bổ nhiệm sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

29/8/2016

Thông cáo báo chí: Tập đoàn Tài chính Sun Life mua tiếp 25% cổ phần còn lại của PVI Sun Life

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam – ngày 29/8/2016 - Công ty Bảo hiểm Sun Life Canada (gọi tắt là "Sun Life"), một công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Sun Life (TSX/NYSE: SLF), và Công ty Cổ phần PVI (HNX: PVI, "PVI") thông báo ngày hôm nay rằng cả hai đã đạt một thỏa thuận theo đó Sun Life sẽ gia tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần trong Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life (gọi tắt "PVI Sun Life") từ 75 % lên đến 100 %.

14/6/2016

PVI SUN LIFE ra mắt 2 sản phẩm mới : PVI SUN LIFE An Nhiên Vui Sống và Bảo hiểm bổ sung - Tai Nạn Toàn Diện

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2016, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life (PVI Sun Life) chính thức giới thiệu hai sản phẩm PVI Sun Life - An Nhiên Vui Sống và Bảo hiểm bổ sung – Tai Nạn Toàn Diện ra thị trường Việt Nam. Đây là hai dòng sản phẩm giúp khách hàng gia tăng lựa chọn bảo vệ trước sự tấn công của bệnh hiểm nghèo, các nguy cơ tai nạn và nhiều rủi ro bất ngờ khác trong cuộc sống.

8/4/2016

Thông báo Thay đổi địa chỉ Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life (“PVI Sun Life” ) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, kể từ ngày 01/05/2016 Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng PVI Sun Life tại tầng 3, tòa nhà PVI Holding, 154 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội sẽ chính thức chuyển về địa chỉ: Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng PVI Sun Life Tầng 2, tòa nhà PVI, 01 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

22/1/2016

PVI SUN LIFE ra mắt sản phẩm Bảo hiểm bổ sung - Hỗ trợ viện phí

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) PVI Sun Life chính thức giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm bổ sung – Hỗ trợ viện phí ra thị trường Việt Nam. Đây là sản phẩm giúp khách hàng gia tăng lựa chọn bảo vệ nhằm đảm bảo cho việc trang trải các chi phí y tế khi nằm viện, qua đó khách hàng có thể yên tâm điều trị, nhanh chóng phục hồi sức khoẻ.

29/9/2016

Ông Larry Madge được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty PVI Sun Life

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 27 tháng 9 năm 2016 – Ban lãnh đạo Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life và Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Sun Life khu vực Châu Á, Ông Kevin Strain, trân trọng thông báo việc bổ nhiệm Ông Larry Madge vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty PVI Sun Life. Việc bổ nhiệm sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

29/8/2016

Thông cáo báo chí: Tập đoàn Tài chính Sun Life mua tiếp 25% cổ phần còn lại của PVI Sun Life

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam – ngày 29/8/2016 - Công ty Bảo hiểm Sun Life Canada (gọi tắt là "Sun Life"), một công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Sun Life (TSX/NYSE: SLF), và Công ty Cổ phần PVI (HNX: PVI, "PVI") thông báo ngày hôm nay rằng cả hai đã đạt một thỏa thuận theo đó Sun Life sẽ gia tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần trong Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life (gọi tắt "PVI Sun Life") từ 75 % lên đến 100 %.

14/6/2016

PVI SUN LIFE ra mắt 2 sản phẩm mới : PVI SUN LIFE An Nhiên Vui Sống và Bảo hiểm bổ sung - Tai Nạn Toàn Diện

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2016, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life (PVI Sun Life) chính thức giới thiệu hai sản phẩm PVI Sun Life - An Nhiên Vui Sống và Bảo hiểm bổ sung – Tai Nạn Toàn Diện ra thị trường Việt Nam. Đây là hai dòng sản phẩm giúp khách hàng gia tăng lựa chọn bảo vệ trước sự tấn công của bệnh hiểm nghèo, các nguy cơ tai nạn và nhiều rủi ro bất ngờ khác trong cuộc sống.

8/4/2016

Thông báo Thay đổi địa chỉ Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life (“PVI Sun Life” ) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, kể từ ngày 01/05/2016 Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng PVI Sun Life tại tầng 3, tòa nhà PVI Holding, 154 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội sẽ chính thức chuyển về địa chỉ: Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng PVI Sun Life Tầng 2, tòa nhà PVI, 01 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

22/1/2016

PVI SUN LIFE ra mắt sản phẩm Bảo hiểm bổ sung - Hỗ trợ viện phí

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) PVI Sun Life chính thức giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm bổ sung – Hỗ trợ viện phí ra thị trường Việt Nam. Đây là sản phẩm giúp khách hàng gia tăng lựa chọn bảo vệ nhằm đảm bảo cho việc trang trải các chi phí y tế khi nằm viện, qua đó khách hàng có thể yên tâm điều trị, nhanh chóng phục hồi sức khoẻ.

29/9/2016

Ông Larry Madge được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty PVI Sun Life

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 27 tháng 9 năm 2016 – Ban lãnh đạo Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life và Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Sun Life khu vực Châu Á, Ông Kevin Strain, trân trọng thông báo việc bổ nhiệm Ông Larry Madge vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty PVI Sun Life. Việc bổ nhiệm sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

29/8/2016

Thông cáo báo chí: Tập đoàn Tài chính Sun Life mua tiếp 25% cổ phần còn lại của PVI Sun Life

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam – ngày 29/8/2016 - Công ty Bảo hiểm Sun Life Canada (gọi tắt là "Sun Life"), một công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Sun Life (TSX/NYSE: SLF), và Công ty Cổ phần PVI (HNX: PVI, "PVI") thông báo ngày hôm nay rằng cả hai đã đạt một thỏa thuận theo đó Sun Life sẽ gia tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần trong Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life (gọi tắt "PVI Sun Life") từ 75 % lên đến 100 %.

14/6/2016

PVI SUN LIFE ra mắt 2 sản phẩm mới : PVI SUN LIFE An Nhiên Vui Sống và Bảo hiểm bổ sung - Tai Nạn Toàn Diện

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2016, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life (PVI Sun Life) chính thức giới thiệu hai sản phẩm PVI Sun Life - An Nhiên Vui Sống và Bảo hiểm bổ sung – Tai Nạn Toàn Diện ra thị trường Việt Nam. Đây là hai dòng sản phẩm giúp khách hàng gia tăng lựa chọn bảo vệ trước sự tấn công của bệnh hiểm nghèo, các nguy cơ tai nạn và nhiều rủi ro bất ngờ khác trong cuộc sống.

8/4/2016

Thông báo Thay đổi địa chỉ Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life (“PVI Sun Life” ) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, kể từ ngày 01/05/2016 Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng PVI Sun Life tại tầng 3, tòa nhà PVI Holding, 154 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội sẽ chính thức chuyển về địa chỉ: Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng PVI Sun Life Tầng 2, tòa nhà PVI, 01 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

22/1/2016

PVI SUN LIFE ra mắt sản phẩm Bảo hiểm bổ sung - Hỗ trợ viện phí

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) PVI Sun Life chính thức giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm bổ sung – Hỗ trợ viện phí ra thị trường Việt Nam. Đây là sản phẩm giúp khách hàng gia tăng lựa chọn bảo vệ nhằm đảm bảo cho việc trang trải các chi phí y tế khi nằm viện, qua đó khách hàng có thể yên tâm điều trị, nhanh chóng phục hồi sức khoẻ.

29/9/2016

Ông Larry Madge được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty PVI Sun Life

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 27 tháng 9 năm 2016 – Ban lãnh đạo Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life và Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Sun Life khu vực Châu Á, Ông Kevin Strain, trân trọng thông báo việc bổ nhiệm Ông Larry Madge vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty PVI Sun Life. Việc bổ nhiệm sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

29/8/2016

Thông cáo báo chí: Tập đoàn Tài chính Sun Life mua tiếp 25% cổ phần còn lại của PVI Sun Life

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam – ngày 29/8/2016 - Công ty Bảo hiểm Sun Life Canada (gọi tắt là "Sun Life"), một công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Sun Life (TSX/NYSE: SLF), và Công ty Cổ phần PVI (HNX: PVI, "PVI") thông báo ngày hôm nay rằng cả hai đã đạt một thỏa thuận theo đó Sun Life sẽ gia tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần trong Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life (gọi tắt "PVI Sun Life") từ 75 % lên đến 100 %.

14/6/2016

PVI SUN LIFE ra mắt 2 sản phẩm mới : PVI SUN LIFE An Nhiên Vui Sống và Bảo hiểm bổ sung - Tai Nạn Toàn Diện

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2016, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life (PVI Sun Life) chính thức giới thiệu hai sản phẩm PVI Sun Life - An Nhiên Vui Sống và Bảo hiểm bổ sung – Tai Nạn Toàn Diện ra thị trường Việt Nam. Đây là hai dòng sản phẩm giúp khách hàng gia tăng lựa chọn bảo vệ trước sự tấn công của bệnh hiểm nghèo, các nguy cơ tai nạn và nhiều rủi ro bất ngờ khác trong cuộc sống.

8/4/2016

Thông báo Thay đổi địa chỉ Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life (“PVI Sun Life” ) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, kể từ ngày 01/05/2016 Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng PVI Sun Life tại tầng 3, tòa nhà PVI Holding, 154 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội sẽ chính thức chuyển về địa chỉ: Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng PVI Sun Life Tầng 2, tòa nhà PVI, 01 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

22/1/2016

PVI SUN LIFE ra mắt sản phẩm Bảo hiểm bổ sung - Hỗ trợ viện phí

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) PVI Sun Life chính thức giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm bổ sung – Hỗ trợ viện phí ra thị trường Việt Nam. Đây là sản phẩm giúp khách hàng gia tăng lựa chọn bảo vệ nhằm đảm bảo cho việc trang trải các chi phí y tế khi nằm viện, qua đó khách hàng có thể yên tâm điều trị, nhanh chóng phục hồi sức khoẻ.

29/9/2016

Ông Larry Madge được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty PVI Sun Life

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 27 tháng 9 năm 2016 – Ban lãnh đạo Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life và Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Sun Life khu vực Châu Á, Ông Kevin Strain, trân trọng thông báo việc bổ nhiệm Ông Larry Madge vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty PVI Sun Life. Việc bổ nhiệm sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

29/8/2016

Thông cáo báo chí: Tập đoàn Tài chính Sun Life mua tiếp 25% cổ phần còn lại của PVI Sun Life

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam – ngày 29/8/2016 - Công ty Bảo hiểm Sun Life Canada (gọi tắt là "Sun Life"), một công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Sun Life (TSX/NYSE: SLF), và Công ty Cổ phần PVI (HNX: PVI, "PVI") thông báo ngày hôm nay rằng cả hai đã đạt một thỏa thuận theo đó Sun Life sẽ gia tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần trong Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ PVI Sun Life (gọi tắt "PVI Sun Life") từ 75 % lên đến 100 %.

14/6/2016

PVI SUN LIFE ra mắt 2 sản phẩm mới : PVI SUN LIFE An Nhiên Vui Sống và Bảo hiểm bổ sung - Tai Nạn Toàn Diện

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2016, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life (PVI Sun Life) chính thức giới thiệu hai sản phẩm PVI Sun Life - An Nhiên Vui Sống và Bảo hiểm bổ sung – Tai Nạn Toàn Diện ra thị trường Việt Nam. Đây là hai dòng sản phẩm giúp khách hàng gia tăng lựa chọn bảo vệ trước sự tấn công của bệnh hiểm nghèo, các nguy cơ tai nạn và nhiều rủi ro bất ngờ khác trong cuộc sống.

8/4/2016

Thông báo Thay đổi địa chỉ Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life (“PVI Sun Life” ) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, kể từ ngày 01/05/2016 Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng PVI Sun Life tại tầng 3, tòa nhà PVI Holding, 154 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội sẽ chính thức chuyển về địa chỉ: Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng PVI Sun Life Tầng 2, tòa nhà PVI, 01 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

22/1/2016

PVI SUN LIFE ra mắt sản phẩm Bảo hiểm bổ sung - Hỗ trợ viện phí

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) PVI Sun Life chính thức giới thiệu sản phẩm Bảo hiểm bổ sung – Hỗ trợ viện phí ra thị trường Việt Nam. Đây là sản phẩm giúp khách hàng gia tăng lựa chọn bảo vệ nhằm đảm bảo cho việc trang trải các chi phí y tế khi nằm viện, qua đó khách hàng có thể yên tâm điều trị, nhanh chóng phục hồi sức khoẻ.