Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

13/8/2015

PVI Sun Life ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Bảo An Khang"

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2015, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) PVI Sun Life chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới mang tên "Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Bảo An Khang". Đây là sản phẩm cung cấp giải pháp tài chính vàng cho khách hàng trong trường hợp chẳng may mắc phải các Bệnh hiểm nghèo như các bệnh về ung thư, các bệnh về hệ thống tim mạch, thần kinh…

14/12/2015

PVI Sun Life tự hào cung cấp bảo hiểm Hưu trí tự nguyện cho toàn thể nhân viên công ty TNHH Jakob Sài Gòn

Ngày 23/06/2015, vào lúc 19h tại khách sạn Rex đã diễn ra buổi Lễ ký hợp đồng Bảo hiểm Hưu trí tự nguyện giữa Công ty Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life và Công ty TNHH Jakob Saigon. Theo hợp đồng, PVI Sun Life sẽ thiết lập một chương trình phúc lợi phù hợp, dựa trên sự đóng góp của doanh nghiệp dành cho nhân viên của mình và một phần đóng góp tự nguyện đến từ mỗi nhân viên, mà nhờ đó, đội ngũ nhân viên của Jakob Saigon có thể tiếp tục yên tâm cống hiến cho công việc khi luôn được bảo vệ trong suốt thời gian làm việc và còn được bảo đảm tài chính kể cả khi đã nghỉ hưu.

19/6/2015

Tổng công ty trực thăng Việt Nam ký hợp đồng Hưu trí PVI Sun Life

Ngày 3 tháng 6 vừa qua, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã ký kết thành công hợp đồng Hưu trí tự nguyện với Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH) nhằm cung cấp kế hoạch Hưu trí cho trên 1.000 cán bộ công nhân viên của toàn công ty

2/4/2015

PVI Sun Life ra mắt 3 Giải pháp Bảo hiểm mới Bảo An Gia, Bảo An Sinh và Bảo An Nhân

Ngày 01 tháng 04, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) PVI Sun Life đã chính thức cho ra mắt 3 giải pháp bảo hiểm mới, bao gồm: Bảo An Gia, Bảo An Sinh và Bảo An Nhân. Đây là các giải pháp kết hợp nhiều quyền lợi vượt trội nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của khách hàng tại mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

30/3/2015

PVI Sun Life nhận giải thưởng Rồng Vàng 2014

Đánh giá cao những nỗ lực của PVI Sun Life trên con đường thực hiện quyết tâm trở thành nhà bảo hiểm nhân thọ (BHNT) hàng đầu Việt Nam, cũng như thực hiện sứ mệnh-luôn là người bạn đồng hành cùng cuộc sống người Việt, sau nhiều vòng xét chọn, Hội đồng xét thưởng giải thưởng Rồng Vàng, gồm các Lãnh đạo đến từ Bộ Kế hoạch Đầu tư và Thời báo Kinh tế Việt Nam đã quyết định trao tặng giải thưởng Rồng Vàng 2015 cho Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life.

13/8/2015

PVI Sun Life ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Bảo An Khang"

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2015, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) PVI Sun Life chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới mang tên "Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Bảo An Khang". Đây là sản phẩm cung cấp giải pháp tài chính vàng cho khách hàng trong trường hợp chẳng may mắc phải các Bệnh hiểm nghèo như các bệnh về ung thư, các bệnh về hệ thống tim mạch, thần kinh…

14/12/2015

PVI Sun Life tự hào cung cấp bảo hiểm Hưu trí tự nguyện cho toàn thể nhân viên công ty TNHH Jakob Sài Gòn

Ngày 23/06/2015, vào lúc 19h tại khách sạn Rex đã diễn ra buổi Lễ ký hợp đồng Bảo hiểm Hưu trí tự nguyện giữa Công ty Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life và Công ty TNHH Jakob Saigon. Theo hợp đồng, PVI Sun Life sẽ thiết lập một chương trình phúc lợi phù hợp, dựa trên sự đóng góp của doanh nghiệp dành cho nhân viên của mình và một phần đóng góp tự nguyện đến từ mỗi nhân viên, mà nhờ đó, đội ngũ nhân viên của Jakob Saigon có thể tiếp tục yên tâm cống hiến cho công việc khi luôn được bảo vệ trong suốt thời gian làm việc và còn được bảo đảm tài chính kể cả khi đã nghỉ hưu.

19/6/2015

Tổng công ty trực thăng Việt Nam ký hợp đồng Hưu trí PVI Sun Life

Ngày 3 tháng 6 vừa qua, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã ký kết thành công hợp đồng Hưu trí tự nguyện với Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH) nhằm cung cấp kế hoạch Hưu trí cho trên 1.000 cán bộ công nhân viên của toàn công ty

2/4/2015

PVI Sun Life ra mắt 3 Giải pháp Bảo hiểm mới Bảo An Gia, Bảo An Sinh và Bảo An Nhân

Ngày 01 tháng 04, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) PVI Sun Life đã chính thức cho ra mắt 3 giải pháp bảo hiểm mới, bao gồm: Bảo An Gia, Bảo An Sinh và Bảo An Nhân. Đây là các giải pháp kết hợp nhiều quyền lợi vượt trội nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của khách hàng tại mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

30/3/2015

PVI Sun Life nhận giải thưởng Rồng Vàng 2014

Đánh giá cao những nỗ lực của PVI Sun Life trên con đường thực hiện quyết tâm trở thành nhà bảo hiểm nhân thọ (BHNT) hàng đầu Việt Nam, cũng như thực hiện sứ mệnh-luôn là người bạn đồng hành cùng cuộc sống người Việt, sau nhiều vòng xét chọn, Hội đồng xét thưởng giải thưởng Rồng Vàng, gồm các Lãnh đạo đến từ Bộ Kế hoạch Đầu tư và Thời báo Kinh tế Việt Nam đã quyết định trao tặng giải thưởng Rồng Vàng 2015 cho Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life.

13/8/2015

PVI Sun Life ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Bảo An Khang"

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2015, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) PVI Sun Life chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới mang tên "Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Bảo An Khang". Đây là sản phẩm cung cấp giải pháp tài chính vàng cho khách hàng trong trường hợp chẳng may mắc phải các Bệnh hiểm nghèo như các bệnh về ung thư, các bệnh về hệ thống tim mạch, thần kinh…

14/12/2015

PVI Sun Life tự hào cung cấp bảo hiểm Hưu trí tự nguyện cho toàn thể nhân viên công ty TNHH Jakob Sài Gòn

Ngày 23/06/2015, vào lúc 19h tại khách sạn Rex đã diễn ra buổi Lễ ký hợp đồng Bảo hiểm Hưu trí tự nguyện giữa Công ty Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life và Công ty TNHH Jakob Saigon. Theo hợp đồng, PVI Sun Life sẽ thiết lập một chương trình phúc lợi phù hợp, dựa trên sự đóng góp của doanh nghiệp dành cho nhân viên của mình và một phần đóng góp tự nguyện đến từ mỗi nhân viên, mà nhờ đó, đội ngũ nhân viên của Jakob Saigon có thể tiếp tục yên tâm cống hiến cho công việc khi luôn được bảo vệ trong suốt thời gian làm việc và còn được bảo đảm tài chính kể cả khi đã nghỉ hưu.

19/6/2015

Tổng công ty trực thăng Việt Nam ký hợp đồng Hưu trí PVI Sun Life

Ngày 3 tháng 6 vừa qua, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã ký kết thành công hợp đồng Hưu trí tự nguyện với Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH) nhằm cung cấp kế hoạch Hưu trí cho trên 1.000 cán bộ công nhân viên của toàn công ty

2/4/2015

PVI Sun Life ra mắt 3 Giải pháp Bảo hiểm mới Bảo An Gia, Bảo An Sinh và Bảo An Nhân

Ngày 01 tháng 04, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) PVI Sun Life đã chính thức cho ra mắt 3 giải pháp bảo hiểm mới, bao gồm: Bảo An Gia, Bảo An Sinh và Bảo An Nhân. Đây là các giải pháp kết hợp nhiều quyền lợi vượt trội nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của khách hàng tại mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

30/3/2015

PVI Sun Life nhận giải thưởng Rồng Vàng 2014

Đánh giá cao những nỗ lực của PVI Sun Life trên con đường thực hiện quyết tâm trở thành nhà bảo hiểm nhân thọ (BHNT) hàng đầu Việt Nam, cũng như thực hiện sứ mệnh-luôn là người bạn đồng hành cùng cuộc sống người Việt, sau nhiều vòng xét chọn, Hội đồng xét thưởng giải thưởng Rồng Vàng, gồm các Lãnh đạo đến từ Bộ Kế hoạch Đầu tư và Thời báo Kinh tế Việt Nam đã quyết định trao tặng giải thưởng Rồng Vàng 2015 cho Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life.

13/8/2015

PVI Sun Life ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Bảo An Khang"

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2015, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) PVI Sun Life chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới mang tên "Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Bảo An Khang". Đây là sản phẩm cung cấp giải pháp tài chính vàng cho khách hàng trong trường hợp chẳng may mắc phải các Bệnh hiểm nghèo như các bệnh về ung thư, các bệnh về hệ thống tim mạch, thần kinh…

14/12/2015

PVI Sun Life tự hào cung cấp bảo hiểm Hưu trí tự nguyện cho toàn thể nhân viên công ty TNHH Jakob Sài Gòn

Ngày 23/06/2015, vào lúc 19h tại khách sạn Rex đã diễn ra buổi Lễ ký hợp đồng Bảo hiểm Hưu trí tự nguyện giữa Công ty Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life và Công ty TNHH Jakob Saigon. Theo hợp đồng, PVI Sun Life sẽ thiết lập một chương trình phúc lợi phù hợp, dựa trên sự đóng góp của doanh nghiệp dành cho nhân viên của mình và một phần đóng góp tự nguyện đến từ mỗi nhân viên, mà nhờ đó, đội ngũ nhân viên của Jakob Saigon có thể tiếp tục yên tâm cống hiến cho công việc khi luôn được bảo vệ trong suốt thời gian làm việc và còn được bảo đảm tài chính kể cả khi đã nghỉ hưu.

19/6/2015

Tổng công ty trực thăng Việt Nam ký hợp đồng Hưu trí PVI Sun Life

Ngày 3 tháng 6 vừa qua, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã ký kết thành công hợp đồng Hưu trí tự nguyện với Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH) nhằm cung cấp kế hoạch Hưu trí cho trên 1.000 cán bộ công nhân viên của toàn công ty

2/4/2015

PVI Sun Life ra mắt 3 Giải pháp Bảo hiểm mới Bảo An Gia, Bảo An Sinh và Bảo An Nhân

Ngày 01 tháng 04, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) PVI Sun Life đã chính thức cho ra mắt 3 giải pháp bảo hiểm mới, bao gồm: Bảo An Gia, Bảo An Sinh và Bảo An Nhân. Đây là các giải pháp kết hợp nhiều quyền lợi vượt trội nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của khách hàng tại mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

30/3/2015

PVI Sun Life nhận giải thưởng Rồng Vàng 2014

Đánh giá cao những nỗ lực của PVI Sun Life trên con đường thực hiện quyết tâm trở thành nhà bảo hiểm nhân thọ (BHNT) hàng đầu Việt Nam, cũng như thực hiện sứ mệnh-luôn là người bạn đồng hành cùng cuộc sống người Việt, sau nhiều vòng xét chọn, Hội đồng xét thưởng giải thưởng Rồng Vàng, gồm các Lãnh đạo đến từ Bộ Kế hoạch Đầu tư và Thời báo Kinh tế Việt Nam đã quyết định trao tặng giải thưởng Rồng Vàng 2015 cho Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life.

13/8/2015

PVI Sun Life ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Bảo An Khang"

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2015, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) PVI Sun Life chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới mang tên "Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo Bảo An Khang". Đây là sản phẩm cung cấp giải pháp tài chính vàng cho khách hàng trong trường hợp chẳng may mắc phải các Bệnh hiểm nghèo như các bệnh về ung thư, các bệnh về hệ thống tim mạch, thần kinh…

14/12/2015

PVI Sun Life tự hào cung cấp bảo hiểm Hưu trí tự nguyện cho toàn thể nhân viên công ty TNHH Jakob Sài Gòn

Ngày 23/06/2015, vào lúc 19h tại khách sạn Rex đã diễn ra buổi Lễ ký hợp đồng Bảo hiểm Hưu trí tự nguyện giữa Công ty Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life và Công ty TNHH Jakob Saigon. Theo hợp đồng, PVI Sun Life sẽ thiết lập một chương trình phúc lợi phù hợp, dựa trên sự đóng góp của doanh nghiệp dành cho nhân viên của mình và một phần đóng góp tự nguyện đến từ mỗi nhân viên, mà nhờ đó, đội ngũ nhân viên của Jakob Saigon có thể tiếp tục yên tâm cống hiến cho công việc khi luôn được bảo vệ trong suốt thời gian làm việc và còn được bảo đảm tài chính kể cả khi đã nghỉ hưu.

19/6/2015

Tổng công ty trực thăng Việt Nam ký hợp đồng Hưu trí PVI Sun Life

Ngày 3 tháng 6 vừa qua, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã ký kết thành công hợp đồng Hưu trí tự nguyện với Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH) nhằm cung cấp kế hoạch Hưu trí cho trên 1.000 cán bộ công nhân viên của toàn công ty

2/4/2015

PVI Sun Life ra mắt 3 Giải pháp Bảo hiểm mới Bảo An Gia, Bảo An Sinh và Bảo An Nhân

Ngày 01 tháng 04, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ (BHNT) PVI Sun Life đã chính thức cho ra mắt 3 giải pháp bảo hiểm mới, bao gồm: Bảo An Gia, Bảo An Sinh và Bảo An Nhân. Đây là các giải pháp kết hợp nhiều quyền lợi vượt trội nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của khách hàng tại mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

30/3/2015

PVI Sun Life nhận giải thưởng Rồng Vàng 2014

Đánh giá cao những nỗ lực của PVI Sun Life trên con đường thực hiện quyết tâm trở thành nhà bảo hiểm nhân thọ (BHNT) hàng đầu Việt Nam, cũng như thực hiện sứ mệnh-luôn là người bạn đồng hành cùng cuộc sống người Việt, sau nhiều vòng xét chọn, Hội đồng xét thưởng giải thưởng Rồng Vàng, gồm các Lãnh đạo đến từ Bộ Kế hoạch Đầu tư và Thời báo Kinh tế Việt Nam đã quyết định trao tặng giải thưởng Rồng Vàng 2015 cho Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life.