Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

1/4/2014

PVI Sun Life triển khai chương trình Hưu trí PVI Sun Life

Ngày 01 tháng 04 năm 2014, tại khách sạn Intercontinental, số 39 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã tổ chức thành công lễ giới thiệu Hưu trí PVI Sun Life.

11/11/2014

PVI Sun Life tưng bừng khai trương chi nhánh Hải Phòng

PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Hải Phòng và sẽ tiếp tục khai trương thêm 3 văn phòng kinh doanh ở các thành phố khác, đó là Buôn Mê Thuột, Vũng Tàu, và Nha Trang.

1/4/2014

PVI Sun Life triển khai chương trình Hưu trí PVI Sun Life

Ngày 01 tháng 04 năm 2014, tại khách sạn Intercontinental, số 39 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã tổ chức thành công lễ giới thiệu Hưu trí PVI Sun Life.

11/11/2014

PVI Sun Life tưng bừng khai trương chi nhánh Hải Phòng

PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Hải Phòng và sẽ tiếp tục khai trương thêm 3 văn phòng kinh doanh ở các thành phố khác, đó là Buôn Mê Thuột, Vũng Tàu, và Nha Trang.

1/4/2014

PVI Sun Life triển khai chương trình Hưu trí PVI Sun Life

Ngày 01 tháng 04 năm 2014, tại khách sạn Intercontinental, số 39 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã tổ chức thành công lễ giới thiệu Hưu trí PVI Sun Life.

11/11/2014

PVI Sun Life tưng bừng khai trương chi nhánh Hải Phòng

PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Hải Phòng và sẽ tiếp tục khai trương thêm 3 văn phòng kinh doanh ở các thành phố khác, đó là Buôn Mê Thuột, Vũng Tàu, và Nha Trang.

1/4/2014

PVI Sun Life triển khai chương trình Hưu trí PVI Sun Life

Ngày 01 tháng 04 năm 2014, tại khách sạn Intercontinental, số 39 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã tổ chức thành công lễ giới thiệu Hưu trí PVI Sun Life.

11/11/2014

PVI Sun Life tưng bừng khai trương chi nhánh Hải Phòng

PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Hải Phòng và sẽ tiếp tục khai trương thêm 3 văn phòng kinh doanh ở các thành phố khác, đó là Buôn Mê Thuột, Vũng Tàu, và Nha Trang.

1/4/2014

PVI Sun Life triển khai chương trình Hưu trí PVI Sun Life

Ngày 01 tháng 04 năm 2014, tại khách sạn Intercontinental, số 39 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã tổ chức thành công lễ giới thiệu Hưu trí PVI Sun Life.

11/11/2014

PVI Sun Life tưng bừng khai trương chi nhánh Hải Phòng

PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Hải Phòng và sẽ tiếp tục khai trương thêm 3 văn phòng kinh doanh ở các thành phố khác, đó là Buôn Mê Thuột, Vũng Tàu, và Nha Trang.