Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

3/7/2014

PVI Sun Life nhận danh hiệu "Thương Hiệu Việt Nam Tin Dùng 2014"

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life vừa được nhận danh hiệu “Thương hiệu Việt Nam Tin Dùng 2014.”

3/7/2014

PVI Sun Life thay đổi địa điểm chi nhánh tại Hà Nội

Tầng 17, tòa nhà 249A Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

22/5/2014

PVI Sun Life tổ chức hội thảo "Giải pháp phúc lợi cho người lao động"

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2014 – Hội thảo với chủ đề “Giải pháp phúc lợi cho người lao động” do PVI Sun Life kết hợp cùng Mercer Marsh Benefits tổ chức đã diễn ra vào ngày 21/05/2014 tại khách sạn New World.

15/5/2014

Danh sách địa điểm Văn phòng giao dịch và Văn phòng kinh doanh PVI Sun Life

Nhằm mang đến cho khách hàng trên toàn quốc những sản phẩm ưu việt, những kế hoạch tài chính tiên tiến và dịch vụ chu đáo nhất, PVI Sun Life đã nhanh chóng thiết lập được mạng lưới kinh doanh rộng khắp toàn quốc.

6/5/2014

Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam ký hợp đồng Hưu Trí PVI Sun Life

Ngày 06 tháng 5 năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã ký hợp đồng hưu trí tự nguyện theo nhóm cho CBNV với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life.

3/7/2014

PVI Sun Life nhận danh hiệu "Thương Hiệu Việt Nam Tin Dùng 2014"

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life vừa được nhận danh hiệu “Thương hiệu Việt Nam Tin Dùng 2014.”

3/7/2014

PVI Sun Life thay đổi địa điểm chi nhánh tại Hà Nội

Tầng 17, tòa nhà 249A Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

22/5/2014

PVI Sun Life tổ chức hội thảo "Giải pháp phúc lợi cho người lao động"

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2014 – Hội thảo với chủ đề “Giải pháp phúc lợi cho người lao động” do PVI Sun Life kết hợp cùng Mercer Marsh Benefits tổ chức đã diễn ra vào ngày 21/05/2014 tại khách sạn New World.

15/5/2014

Danh sách địa điểm Văn phòng giao dịch và Văn phòng kinh doanh PVI Sun Life

Nhằm mang đến cho khách hàng trên toàn quốc những sản phẩm ưu việt, những kế hoạch tài chính tiên tiến và dịch vụ chu đáo nhất, PVI Sun Life đã nhanh chóng thiết lập được mạng lưới kinh doanh rộng khắp toàn quốc.

6/5/2014

Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam ký hợp đồng Hưu Trí PVI Sun Life

Ngày 06 tháng 5 năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã ký hợp đồng hưu trí tự nguyện theo nhóm cho CBNV với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life.

3/7/2014

PVI Sun Life nhận danh hiệu "Thương Hiệu Việt Nam Tin Dùng 2014"

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life vừa được nhận danh hiệu “Thương hiệu Việt Nam Tin Dùng 2014.”

3/7/2014

PVI Sun Life thay đổi địa điểm chi nhánh tại Hà Nội

Tầng 17, tòa nhà 249A Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

22/5/2014

PVI Sun Life tổ chức hội thảo "Giải pháp phúc lợi cho người lao động"

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2014 – Hội thảo với chủ đề “Giải pháp phúc lợi cho người lao động” do PVI Sun Life kết hợp cùng Mercer Marsh Benefits tổ chức đã diễn ra vào ngày 21/05/2014 tại khách sạn New World.

15/5/2014

Danh sách địa điểm Văn phòng giao dịch và Văn phòng kinh doanh PVI Sun Life

Nhằm mang đến cho khách hàng trên toàn quốc những sản phẩm ưu việt, những kế hoạch tài chính tiên tiến và dịch vụ chu đáo nhất, PVI Sun Life đã nhanh chóng thiết lập được mạng lưới kinh doanh rộng khắp toàn quốc.

6/5/2014

Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam ký hợp đồng Hưu Trí PVI Sun Life

Ngày 06 tháng 5 năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã ký hợp đồng hưu trí tự nguyện theo nhóm cho CBNV với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life.

3/7/2014

PVI Sun Life nhận danh hiệu "Thương Hiệu Việt Nam Tin Dùng 2014"

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life vừa được nhận danh hiệu “Thương hiệu Việt Nam Tin Dùng 2014.”

3/7/2014

PVI Sun Life thay đổi địa điểm chi nhánh tại Hà Nội

Tầng 17, tòa nhà 249A Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

22/5/2014

PVI Sun Life tổ chức hội thảo "Giải pháp phúc lợi cho người lao động"

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2014 – Hội thảo với chủ đề “Giải pháp phúc lợi cho người lao động” do PVI Sun Life kết hợp cùng Mercer Marsh Benefits tổ chức đã diễn ra vào ngày 21/05/2014 tại khách sạn New World.

15/5/2014

Danh sách địa điểm Văn phòng giao dịch và Văn phòng kinh doanh PVI Sun Life

Nhằm mang đến cho khách hàng trên toàn quốc những sản phẩm ưu việt, những kế hoạch tài chính tiên tiến và dịch vụ chu đáo nhất, PVI Sun Life đã nhanh chóng thiết lập được mạng lưới kinh doanh rộng khắp toàn quốc.

6/5/2014

Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam ký hợp đồng Hưu Trí PVI Sun Life

Ngày 06 tháng 5 năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã ký hợp đồng hưu trí tự nguyện theo nhóm cho CBNV với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life.

3/7/2014

PVI Sun Life nhận danh hiệu "Thương Hiệu Việt Nam Tin Dùng 2014"

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life vừa được nhận danh hiệu “Thương hiệu Việt Nam Tin Dùng 2014.”

3/7/2014

PVI Sun Life thay đổi địa điểm chi nhánh tại Hà Nội

Tầng 17, tòa nhà 249A Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

22/5/2014

PVI Sun Life tổ chức hội thảo "Giải pháp phúc lợi cho người lao động"

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2014 – Hội thảo với chủ đề “Giải pháp phúc lợi cho người lao động” do PVI Sun Life kết hợp cùng Mercer Marsh Benefits tổ chức đã diễn ra vào ngày 21/05/2014 tại khách sạn New World.

15/5/2014

Danh sách địa điểm Văn phòng giao dịch và Văn phòng kinh doanh PVI Sun Life

Nhằm mang đến cho khách hàng trên toàn quốc những sản phẩm ưu việt, những kế hoạch tài chính tiên tiến và dịch vụ chu đáo nhất, PVI Sun Life đã nhanh chóng thiết lập được mạng lưới kinh doanh rộng khắp toàn quốc.

6/5/2014

Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam ký hợp đồng Hưu Trí PVI Sun Life

Ngày 06 tháng 5 năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã ký hợp đồng hưu trí tự nguyện theo nhóm cho CBNV với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life.