Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

1/12/2014

PVI Sun Life tham gia buổi chạy bộ từ thiện Terry Fox lần thứ 18

Sáng Chủ nhật 30/11/2014 gần 300 cán bộ, nhân viên PVI Sun Life đã tập trung tại khu vực Phú Mỹ Hưng quận 7 để tham buổi chạy Terry Fox lần thứ 18.

28/11/2014

PVI Sun Life khai trương Văn phòng kinh doanh tại Vũng Tàu

Ngày 28 tháng 11 vừa qua, PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Vũng Tàu ở địa chỉ: 416A Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

21/11/2014

PVI Sun Life khai trương văn phòng kinh doanh tại Buôn Ma Thuột

Ngày 21 tháng 11 vừa qua, PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Buôn Ma Thuột ở địa chỉ: số 37 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lợi

20/11/2014

PVI Sun Life đồng hành cùng "Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội"

PVI Sun Life vinh dự là nhà Tài trợ bạc của chương trình này như một sự cam kết với xã hội về sứ mệnh lan tỏa niềm tin vào cộng đồng người Việt Nam.

7/11/2014

PVI Sun Life khai trương văn phòng kinh doanh tại Thành phố Hải Phòng

PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Hải Phòng ở địa chỉ: tầng 5, tòa nhà EVN Hải Phòng, số 7B, đường Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng.

1/12/2014

PVI Sun Life tham gia buổi chạy bộ từ thiện Terry Fox lần thứ 18

Sáng Chủ nhật 30/11/2014 gần 300 cán bộ, nhân viên PVI Sun Life đã tập trung tại khu vực Phú Mỹ Hưng quận 7 để tham buổi chạy Terry Fox lần thứ 18.

28/11/2014

PVI Sun Life khai trương Văn phòng kinh doanh tại Vũng Tàu

Ngày 28 tháng 11 vừa qua, PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Vũng Tàu ở địa chỉ: 416A Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

21/11/2014

PVI Sun Life khai trương văn phòng kinh doanh tại Buôn Ma Thuột

Ngày 21 tháng 11 vừa qua, PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Buôn Ma Thuột ở địa chỉ: số 37 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lợi

20/11/2014

PVI Sun Life đồng hành cùng "Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội"

PVI Sun Life vinh dự là nhà Tài trợ bạc của chương trình này như một sự cam kết với xã hội về sứ mệnh lan tỏa niềm tin vào cộng đồng người Việt Nam.

7/11/2014

PVI Sun Life khai trương văn phòng kinh doanh tại Thành phố Hải Phòng

PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Hải Phòng ở địa chỉ: tầng 5, tòa nhà EVN Hải Phòng, số 7B, đường Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng.

1/12/2014

PVI Sun Life tham gia buổi chạy bộ từ thiện Terry Fox lần thứ 18

Sáng Chủ nhật 30/11/2014 gần 300 cán bộ, nhân viên PVI Sun Life đã tập trung tại khu vực Phú Mỹ Hưng quận 7 để tham buổi chạy Terry Fox lần thứ 18.

28/11/2014

PVI Sun Life khai trương Văn phòng kinh doanh tại Vũng Tàu

Ngày 28 tháng 11 vừa qua, PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Vũng Tàu ở địa chỉ: 416A Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

21/11/2014

PVI Sun Life khai trương văn phòng kinh doanh tại Buôn Ma Thuột

Ngày 21 tháng 11 vừa qua, PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Buôn Ma Thuột ở địa chỉ: số 37 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lợi

20/11/2014

PVI Sun Life đồng hành cùng "Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội"

PVI Sun Life vinh dự là nhà Tài trợ bạc của chương trình này như một sự cam kết với xã hội về sứ mệnh lan tỏa niềm tin vào cộng đồng người Việt Nam.

7/11/2014

PVI Sun Life khai trương văn phòng kinh doanh tại Thành phố Hải Phòng

PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Hải Phòng ở địa chỉ: tầng 5, tòa nhà EVN Hải Phòng, số 7B, đường Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng.

1/12/2014

PVI Sun Life tham gia buổi chạy bộ từ thiện Terry Fox lần thứ 18

Sáng Chủ nhật 30/11/2014 gần 300 cán bộ, nhân viên PVI Sun Life đã tập trung tại khu vực Phú Mỹ Hưng quận 7 để tham buổi chạy Terry Fox lần thứ 18.

28/11/2014

PVI Sun Life khai trương Văn phòng kinh doanh tại Vũng Tàu

Ngày 28 tháng 11 vừa qua, PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Vũng Tàu ở địa chỉ: 416A Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

21/11/2014

PVI Sun Life khai trương văn phòng kinh doanh tại Buôn Ma Thuột

Ngày 21 tháng 11 vừa qua, PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Buôn Ma Thuột ở địa chỉ: số 37 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lợi

20/11/2014

PVI Sun Life đồng hành cùng "Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội"

PVI Sun Life vinh dự là nhà Tài trợ bạc của chương trình này như một sự cam kết với xã hội về sứ mệnh lan tỏa niềm tin vào cộng đồng người Việt Nam.

7/11/2014

PVI Sun Life khai trương văn phòng kinh doanh tại Thành phố Hải Phòng

PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Hải Phòng ở địa chỉ: tầng 5, tòa nhà EVN Hải Phòng, số 7B, đường Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng.

1/12/2014

PVI Sun Life tham gia buổi chạy bộ từ thiện Terry Fox lần thứ 18

Sáng Chủ nhật 30/11/2014 gần 300 cán bộ, nhân viên PVI Sun Life đã tập trung tại khu vực Phú Mỹ Hưng quận 7 để tham buổi chạy Terry Fox lần thứ 18.

28/11/2014

PVI Sun Life khai trương Văn phòng kinh doanh tại Vũng Tàu

Ngày 28 tháng 11 vừa qua, PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Vũng Tàu ở địa chỉ: 416A Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

21/11/2014

PVI Sun Life khai trương văn phòng kinh doanh tại Buôn Ma Thuột

Ngày 21 tháng 11 vừa qua, PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Buôn Ma Thuột ở địa chỉ: số 37 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lợi

20/11/2014

PVI Sun Life đồng hành cùng "Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội"

PVI Sun Life vinh dự là nhà Tài trợ bạc của chương trình này như một sự cam kết với xã hội về sứ mệnh lan tỏa niềm tin vào cộng đồng người Việt Nam.

7/11/2014

PVI Sun Life khai trương văn phòng kinh doanh tại Thành phố Hải Phòng

PVI Sun Life đã chính thức khai trương văn phòng kinh doanh mới tại thành phố Hải Phòng ở địa chỉ: tầng 5, tòa nhà EVN Hải Phòng, số 7B, đường Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng.