Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi hỗ trợ viện phí

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi hỗ trợ viện phí

  1. Yêu cầu chung:
  1. Tài liệu chứng minh sự kiện bảo hiểm:
  • Hồ sơ điều trị bệnh của NĐBH (Giấy ra viện, Tóm tắt bệnh án, Bảng kê chi tiết chi phí điều trị nội trú);
  • Biên bản tai nạn và Kết luận điều tra về tai nạn của NĐBH do cơ quan có thẩm quyền lập (nếu NĐBH nằm viện do tai nạn).
  1. Bằng chứng về quyền nhận quyền lợi bảo hiểm:

A. Nếu NĐBH trên 18 tuổi:

  •  CMND/ Hộ chiếu của NĐBH

B. Nếu NĐBH chưa đủ 18 tuổi:

  • Khai sinh của NĐBH
  • CMND/Hộ chiếu của Người giám hộ hợp pháp của NĐBH
  • Giấy tờ chứng minh quyền giám hộ
Ghi chú:    

QLBH: Quyền lợi bảo hiểm

NĐBH: Người được bảo hiểm

 

NTH: Người thụ hưởng

BMBH: Bên mua bảo hiểm

Sun Life Việt Nam luôn nỗ lực giúp Khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn.

BẠN CẦN TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM ?

Trò chuyện cùng Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam, chúng tôi có giải pháp riêng phù hợp cho gia đình bạn