Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi cho thương tật toàn bộ vĩnh viễn / thương tật bộ phận vĩnh viễn

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi cho thương tật toàn bộ vĩnh viễn / thương tật bộ phận vĩnh viễn

 1. Yêu cầu chung:
 • Đơn yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu công ty)
 • Thư ủy quyền (theo mẫu công ty); có xác nhận của chính quyền địa phương.
 • Bản gốc của Hợp đồng, các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung và các tài liệu đính kèm khác trong trường hợp NĐBH Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn);
 1. Tài liệu chứng minh sự kiện bảo hiểm:
 • Kết quả Giám định Y khoa do Hội đồng Giám định Y khoa (của Trung ương/Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc Trung ương) thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày bị thương tật;
 • Hồ sơ điều trị bệnh của NĐBH (Giấy ra viện, Tóm tắt bệnh án, kết quả xét nghiệm)
 • Biên bản tai nạn và Kết luận điều tra về tai nạn của NĐBH do cơ quan có thẩm quyền lập (nếu NĐBH bị thương tật do tai nạn). 
 1. Bằng chứng về quyền nhận quyền lợi bảo hiểm:

A. Nếu NĐBH trên 18 tuổi:

 •  CMND/ Hộ chiếu của NĐBH

B. Nếu NĐBH chưa đủ 18 tuổi:

 • Khai sinh của NĐBH
 • CMND/Hộ chiếu của Người giám hộ hợp pháp của NĐBH
 • Giấy tờ chứng minh quyền giám hộ

Ghi chú:    

QLBH: Quyền lợi bảo hiểm

NĐBH: Người được bảo hiểm

 

NTH: Người thụ hưởng

BMBH: Bên mua bảo hiểm

Sun Life Việt Nam luôn nỗ lực giúp Khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn.

BẠN CẦN TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM ?

Trò chuyện cùng Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam, chúng tôi có giải pháp riêng phù hợp cho gia đình bạn