Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

  1. Yêu cầu chung:
  1. Tài liệu chứng minh sự kiện bảo hiểm:
  • Bằng chứng về Bệnh hiểm nghèo của NĐBH do các cơ quan có thẩm quyền cấp
  • Hồ sơ điều trị bệnh của  NĐBH (Giấy ra viện, Tóm tắt bệnh án, kết quả xét nghiệm)
  • Biên bản tai nạn và Kết luận điều tra về tai nạn của NĐBH do cơ quan có thẩm quyền lập (nếu NĐBH bị mắc bệnh hiểm nghèo do tai nạn). 
  1. Bằng chứng về quyền nhận quyền lợi bảo hiểm:

A. Nếu NĐBH trên 18 tuổi:

  • CMND/ Hộ chiếu của NĐBH

B. Nếu NĐBH chưa đủ 18 tuổi:

  • Khai sinh của NĐBH
  • CMND/Hộ chiếu của Người giám hộ hợp pháp của NĐBH
  • Giấy tờ chứng minh quyền giám hộ

    

 

Ghi chú:

QLBH: Quyền lợi bảo hiểm                                                  NTH: Người thụ hưởng                                

NĐBH: Người được bảo hiểm                                              BMBH: Bên mua bảo hiểm

Sun Life Việt Nam luôn nỗ lực giúp Khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn.

BẠN CẦN TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM ?

Trò chuyện cùng Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam, chúng tôi có giải pháp riêng phù hợp cho gia đình bạn