Chuyển nhượng Hợp đồng Bảo hiểm

Chuyển nhượng Hợp đồng Bảo hiểm

Chuyển nhượng Hợp đồng Bảo hiểm

(chỉ thực hiện khi Hợp đồng còn hiệu lực)

Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm: Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào

Đối với bên mua bảo hiểm mới là cá nhân

  1. Phiếu yêu cầu Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm cá nhân
  2. Giấy tờ chứng minh nhân thân của Bên mua bảo hiểm
  3. Giấy tờ khác: Giấy tờ chứng minh mối quan hệ bảo hiểm
  4. Trường hợp Bên mua bảo hiểm qua đời: Giấy thoả thuận chỉ định Bên mua bảo hiểm mới

Đối với chuyển nhượng HĐBH cho tổ chức

  1. Phiếu yêu cầu Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm cho tổ chức
  2. Giấy tờ chứng minh nhân thân của Người đại diện doanh nghiệp
  3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giây phép đầu tư…
  4. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ bảo hiểm
    Giấy ủy quyền, nếu người đại diện giao dịch với Sun Life không phải là người đại diện theo pháp luật

Sun Life Việt Nam luôn nỗ lực giúp Khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn.

BẠN CẦN TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM ?

Trò chuyện cùng Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam, chúng tôi có giải pháp riêng phù hợp cho gia đình bạn