Yêu cầu thay đổi/điều chỉnh liên quan Hợp đồng bảo hiểm

Yêu cầu thay đổi/điều chỉnh liên quan Hợp đồng bảo hiểm

Các yêu cầu thay đổi/điều chỉnh liên quan Hợp đồng bảo hiểm

(chỉ thực hiện khi HĐ còn hiệu lực)

Stt Nội dung thay đổi/điều chỉnh Thời điểm Thủ tục/Lưu ý
I. Điều chỉnh thông tin hợp đồng (sử dụng mẫu biểu “Phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin cá nhân”)
1 Thay đổi thông tin cá nhân Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào. Nộp kèm Giấy tờ chứng minh nhân thân:
- Điều chỉnh 1 chi tiết:
 • Chứng minh nhân dân; hoặc
 • Căn cước công dân; hoặc
 • Giấy khai sinh; hoặc
 • Hộ chiếu; hoặc
 • Visa
- Điều chỉnh 2 chi tiết trở lên: nộp thêm
 • Quyết định cải chính hộ tịch; hoặc
 • Xác nhận của Chính quyền địa phương 2 người là 1.
2 Thay đổi thông tin liên hệ, số ĐT điện thoại, email Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào.  
3 Thay đổi người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào.
 • Nộp kèm Giấy tờ chứng minh nhân thân của Người thụ hưởng;
 • Lưu ý:Tổng tỉ lệ thụ hưởng chỉ định cho hợp đồng = 100%;
 • Thỏa mối quan hệ bảo hiểm với NĐBH: Sản phẩm chính (Vợ - chồng, Ông bà nội/ngoại - cháu, cha mẹ - con cái, anh chị em ruột);
 • Không giới hạn số lần điều chỉnh BEN trong suốt thời hạn hợp đồng.
4 Thay đổi người thụ hưởng quyền lợi khuyến học
 • Trong 21 ngày cân nhắc; hoặc
 • Trong vòng 3 tháng trước ngày kết thúc năm học (ngày kết thúc năm học do Bộ giáo dục quy định từng năm)
 • Nộp kèm Giấy tờ chứng minh nhân thân của Người thụ hưởng quyền lợi khuyến học.
 • Thỏa mối quan hệ bảo hiểm với NĐBH: Là con của Người được bảo hiểm
 • Chỉ có 1 người thụ hưởng QLKH trong 1 HĐ tại mỗi thời điểm.
5
 • Thay đổi nghề nghiệp
 • Thay đổi nơi cư trú (Thông báo Người được BH đi nước ngoài)
Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào.
 • Phí chênh lệch
 • Nộp kèm giấy tờ:

- Nghề nghiệp:

(i) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc

(ii) Hợp đồng lao động hoặc

(iii) Giấy xác nhận nghề nghiệp của chính quyền địa phương

- Đi nước ngoài:

(i) Visa, passport

(ii) Bản sao giấy tờ chứng minh mục đích ra nước ngoài (nếu có).
II. Điều chỉnh hợp đồng (sử dụng mẫu biểu “Phiếu yêu cầu điều chỉnh hợp đồng”)
A. Yêu cầu điều chỉnh hợp đồng cần nộp kèm PHÍ
6 Điều chỉnh định kỳ đóng phí
 • Trong 21 ngày cân nhắc; hoặc
 • Trước khi đến hạn nộp phí 30 ngày hoặc trong thời gian gia hạn nộp phí
 • Cần thanh toán đủ các kỳ phí đến hạn đã qua.
 • KHÔNG áp dụng điều chỉnh định kỳ “Tháng” đối với hợp đồng tham gia (nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm) từ ngày 08/11/2016.
7 Thay đổi số tiền bảo hiểm
  7.1 Sản phẩm truyền thống Trong 21 ngày cân nhắc  
  7.2 Thay đổi số tiền bảo hiểm (STBH – sản phẩm liên kết chung) - Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào. - Nộp kèm Tờ khai sức khỏe (trường hợp tăng STBH sau 21 ngày)
- Sản phẩm Bảo An Phúc: tuổi tối đa tăng STBH = 50t
- Không áp dụng thay đổi sau 21 ngày đối với sản phẩm Bảo An Khang & An Nhiên vui Sống
  7.3 Thay đổi số tiền bảo hiểm (sản phẩm phụ) Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào. STBH sản phẩm Hỗ trợ viện phí không được thay đổi trong suốt thời hạn HĐ.
8 Tham gia thêm sản phẩm phụ Trong 21 ngày cân nhắc; hoặc
30 ngày trước kỳ phí kế tiếp.
Nộp kèm Hồ sơ YCBH bổ sung (yêu cầu sau 21 ngày) và Giấy tờ tùy thân của Người được bảo hiểm bổ sung mới.
9 Hủy bỏ sản phẩm phụ Trong 21 ngày cân nhắc; hoặc
Trước khi đến hạn nộp phí 30 ngày; hoặc
Trong thời gian gia hạn nộp phí.
 
10 Điều chỉnh Phí cơ bản (liên kết chung) Trong 21 ngày cân nhắc.  
B. Điều chỉnh không nộp thêm phí
11 Điều chỉnh lựa chọn quyền lợi học vấn
  11.1 Bảo Nhân Trí Một lần trước khi kết thúc thời hạn bảo hiểm.  
  11.2 Nâng Bước Con Yêu Một lần trước khi kết thúc thời hạn đóng phí.
 • Điều chỉnh trong 21 ngày: nộp thêm phí
 • Nếu điều chỉnh sau 21 ngày, chỉ áp dụng chuyển từ lựa chọn 4 sang 1
12 Duy trì hợp đồng với số tiền bảo hiểm giảm Trước khi đến hạn nộp phí 30 ngày hoặc trong thời gian gia hạn nộp phí Chỉ áp dụng cho HĐ truyền thống có điều khoản này và Phí BH được đóng đầy đủ tối thiểu là 5 năm.
13 Bổ sung thông tin sức khỏe Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào. Chọn Yêu cầu khác trên Phiếu yêu cầu điều chỉnh, nộp kèm Tờ khai sức khỏe và bản sao chứng từ y khoa (nếu có).
III. Điều chỉnh khác
14 Thay đổi chữ ký mẫu Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào. - Phiếu yêu cầu Đăng ký chữ ký mẫu và cấp lại bản sao HĐBH
Lưu ý: Chữ ký xác nhận bên dưới Phiếu yêu cầu là chữ ký cũ của Bên mua bảo hiểm. Trong trường hợp không ký lại được chữ ký cũ, Bên mua bảo hiểm mang theo Giấy tờ chứng minh nhân thân đến quầy làm thủ tục thay đổi chữ ký.
15 Chuyển nhượng Có thể thực hiện bất kỳ lúc nào. Xem chi tiết tại đây.
 

Sun Life Việt Nam luôn nỗ lực giúp Khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn.

BẠN CẦN TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM ?

Trò chuyện cùng Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam, chúng tôi có giải pháp riêng phù hợp cho gia đình bạn