Hợp đồng bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm

Yêu cầu thanh toán từ giá trị Hợp đồng Bảo hiểm

Khi Hợp đồng Bảo hiểm còn hiệu lực, quý khách có thể rút tiền từ Giá trị hoàn lại bất cứ lúc nào.

Xem Thêm

Chuyển nhượng Hợp đồng Bảo hiểm

Quý khách có thể chuyển nhượng Hợp đồng Bảo hiểm bất cứ lúc nào khi hợp đồng còn hiệu lực.

Xem Thêm

Khôi phục Hợp đồng Bảo hiểm

Quý khách có thể khôi phục hiệu lực Hợp đồng Bảo hiểm Bất kỳ lúc nào trong vòng 24 tháng kể từ kỳ phí mất hiệu lực.

Xem Thêm

Yêu cầu thay đổi/điều chỉnh liên quan Hợp đồng bảo hiểm

Quý khách có thể thay đổi các thông tin liên quan đến Hợp đồng Bảo hiểm khi hợp đồng còn hiệu lực.

Xem Thêm

Tài liệu khác

Các tài liệu hợp đồng khác.

Xem Thêm

Sun Life Việt Nam luôn nỗ lực giúp Khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn.

BẠN CẦN TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM ?

Trò chuyện cùng Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam, chúng tôi có giải pháp riêng phù hợp cho gia đình bạn