SUN - Hưu Trí Thanh Nhàn

Lợi ích khi tham gia SUN - Hưu Trí Thanh Nhàn

 Dành cho Doanh nghiệp    Dành cho Nhân viên
 • Giúp quan tâm chăm lo đời sống nhân viên khi nghỉ hưu.
 • Thu hút người tài, phát triển nguồn nhân lực chất lượng và bền vững.
 • Duy trì gắn kết lâu dài giữa nhân viên và doanh nghiệp.
 • Được thuận lợi về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
 •  Mang đến giải pháp hưu trí hiệu quả, bổ sung nguồn thu nhập đều đặn sau khi nghỉ hưu.
 • Tăng cường bảo vệ tài chính trước các rủi ro trong cuộc sống.
 • Giúp yên tâm làm việc, ổn định và gắn bó cùng doanh nghiệp dài lâu.
 • Được thuận lợi về thuế thu nhập cá nhân.

    SUN - Hưu Trí Thanh Nhàn hoạt động như thế nào?

    Thông tin cơ bản

     Quyền lợi chi tiết

    Quyền lợi hưu trí định kỳ

     

    Các khoản lãi và thưởng hấp dẫn

    Giá trị tài khoản hưu trí của nhân viên sẽ không ngừng tăng trưởng nhờ được hưởng các khoản lãi và thưởng hấp dẫn trong suốt thời gian tham gia hợp đồng.

    Thuận lợi về thuế

    Doanh nghiệp   Nhân viên
    Khấu trừ chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp lên đến 36 triệu đồng/năm/nhân viên   Khấu trừ khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân lên đến 12 triệu đồng/năm


    Quyền lợi tử vong hoặc Thương tập toàn bộ vĩnh viễn

    (*) Quyền lợi Thương tật toàn bộ vĩnh viễn áp dụng trước tuổi 66

    Gia tăng bảo vệ toàn diện

    Tăng cường hỗ trợ tài chính trước các rủi ro trong cuộc sống với các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đa dạng (theo quy định thẩm định của Sun Life Việt Nam).


    Chủ động lập kế hoạch hưu trí

    Doanh nghiệp và nhân viên chủ động xây dựng kế hoạch hưu trí cho nhân viên với các quyền:

    • Đóng góp linh hoạt
    • Tạm thời đóng tài khoản hưu trí
    • Kích hoạt tài khoản hưu trí

    Truy cập tài khoản

    Doanh nghiệp và Thành viên dễ dàng truy cập tài khoản để tra cứu thông tin mọi lúc, mọi nơi.

    Đăng nhập tài khoản Thành viên được bảo hiểm   Đăng nhập tài khoản Doanh nghiệp


    * Lưu ý: Thông tin chi tiết về quyền lợi, điều kiện bảo hiểm, các loại phí liên quan được thể hiện tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm.  

    Đăng ký tư vấn cùng Tư vấn tài chính Sun Life Việt Nam

    Gửi