Giải pháp Phúc lợi Nhân viên

Ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng cho đội ngũ Nhân viên nòng cốt là một trong những giải pháp cốt lõi để gìn giữ và phát triển nhân tài, giúp Doanh nghiệp đi đến thành công.

Giải pháp phúc lợi Nhân viên của Sun Life Việt Nam là bước đi thông minh và linh hoạt cho Doanh nghiệp, giúp cung cấp Quỹ tiết kiệm hiệu quả cho Nhân viên, đồng thời bảo vệ tài chính cho Nhân viên trước các rủi ro trong cuộc sống.  


Giải pháp Phúc lợi Nhân viên của Sun Life Việt Nam

Bảo An Phú

  • Giải pháp linh hoạt để Doanh nghiệp tưởng thưởng và giữ chân nhân tài;
  • Giúp Nhân viên tạo dựng Quỹ tiết kiệm an toàn, hiệu quả từ phần thưởng của Doanh nghiệp, và được bảo vệ tài chính trước những rủi ro trong cuộc sống;
  • Thuận lợi về thuế cho cả Doanh nghiệp và Nhân viên.

Tìm hiểu thêm về Bảo An Phú

Sun Life Việt Nam luôn nỗ lực giúp Khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn.

DOANH NGHIỆP CẦN TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM?

Trò chuyện cùng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp của Sun Life Việt Nam, chúng tôi có giải pháp riêng phù hợp với quý doanh nghiệp