Ban điều hành

Hội đồng thành viên

Ông Shiney Prasad

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Bà Carene Chia

Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông Larry Madge

Thành viên

Ban điều hành

Ổng Larry Madge

Tổng Giám đốc

Ông Đào Quốc Bảo

Phó Tổng Giám đốc - Khách hàng doanh nghiệp

Ông Deepak Budhiraja

Phó Tổng Giám đốc - Công nghệ thông tin và Dịch vụ Khách hàng

Ông Gautam Shah

Phó Tổng Giám đốc - Định phí kiêm Giám đốc Quản lý rủi ro

Bà Trần Thu Hằng

Phó Tổng Giám đốc - Nhân sự

Ông Nguyễn Hữu Luân

Phó Tổng Giám đốc - Các Kênh Phân phối và Marketing

Bà Hoàng Bích Vân

Phó Tổng Giám đốc - Tài chính

Bà Phạm Thị Như Yến

Phó Tổng Giám đốc - Tuân thủ

Ông Hồ Vĩnh Long

Phó Tổng Giám đốc - Pháp lý

Sun Life Việt Nam luôn nỗ lực giúp Khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn.

BẠN CẦN TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM ?

Trò chuyện cùng Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam, chúng tôi có giải pháp riêng phù hợp cho gia đình bạn